Nature, Biodiversity & Environmental Quality

Vernieuwende oplossingen ondersteunen die het milieu en de biodiversiteit helpen te beschermen.

Door de biodiversiteit te behouden, beschermen we alle levende soorten (dieren, planten…) die samen onze ecosystemen vormen. De biodiversiteit gaat vandaag achteruit door klimaatverandering, vervuiling, roofbouw, vernietiging van natuurlijke biotopen… Veel spelers spannen zich in om een antwoord te vinden op deze enorme uitdaging. Ook de Koning Boudewijnstichting zet zich in voor de bescherming van het milieu en de biodiversiteit.

Onze acties

  • projecten uitwerken ten voordele van het milieu en de biodiversiteit;
  • vernieuwende oplossingen voorstellen aan filantropen die het milieu en de biodiversiteit willen helpen beschermen.

Bescherming van milieu en biodiversiteit maakt deel uit van het programma Klimaat, leefmilieu en biodiversiteit

Projectoproepen

Fonds Bikes in Brussels - Winter 2023

Steunt inspanningen van aanpassing of uitrusting van de infrastructuur ten bate van de fietsmobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Loopt binnenkort af!

Fonds Bikes in Brussels - Herfst 2023

Steunt inspanningen van aanpassing of uitrusting van de infrastructuur ten bate van de fietsmobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bekendgemaakt

Fonds Bikes in Brussels - Zomer 2023

Steunt inspanningen van aanpassing of uitrusting van de infrastructuur ten bate van de fietsmobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bekendgemaakt

Kregen steun

VUB

Onderzoek naar oversterfte als gevolg van de klimaatverandering

Onderzoek in België naar oversterfte veroorzaakt door de klimaatverandering die wordt toegeschreven aan de temperatuur.

Société Royale Forestière de Belgique asbl

Trees for future (Bosarboretums voor toekomst)

Identificeren van boomsoorten die helpen om bossen klimaatbestendig te maken en steunen herbebossings/bewustmakingsprogramma (huidige en toekomstige bossen).

Koepel van Vlaamse Bosgroepen

BOOST: bosuitbreiding in Oost-Vlaanderen

Via BOOST kunnen mensen een toelage aanvragen om hun grond te bebossen. Met de gevraagde steun in combinatie met andere middelen kan de organisatie 9,86 ha nieuw bos planten.

Fondsen en filantropieformules

Regionaal Landschap Kempen en Maasland (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten die bijdragen tot het behoudt en de versterking van natuur, landschap, erfgoed, streekidentiteit en recreatie in het Nationaal Park Hoge Kempen.

Press Releases

Bijna 240.000 euro voor negen projecten voor groene voorgevels aan openbare gebouwen

Negen openbare gebouwen verfraaien en vergroenen hun gevels dankzij het ING Fonds voor Duurzame Gebouwen.

635.000 euro voor 15 nieuwe fietsprojecten in Brussel

Het Fonds Bikes in Brussels steunt 15 nieuwe fietsinfrastructuurprojecten (fietspaden, fietsenstallingen, fietsgoten), voor een totaalbedrag van 635.000 euro.

Omgevingsfonds Schoonbroek steunt eerste twee duurzame projecten

Het Omgevingsfonds Schoonbroek steunt, na een burgerstemming, voor het eerst twee duurzame projecten in Retie.

Verhalen

In Bohan waken schapen en mensen over de natuur

Nature, Biodiversity & Environmental Quality

“Lokale actie brengt sterke en duurzame verandering op gang.”
Brieuc Van Damme
CEO van de KBS

Wij(k)water vangt regenwater van Gentse kerkdaken op

Nature, Biodiversity & Environmental Quality

Regenwater van kerkdaken recupereren voor moestuintjes is eenvoudig, niet duur, en enorm sensibiliserend, omdat het zo goed zichtbaar is.”
Pieter Van den Brande
Gents MilieuFront

Paradijs voor boomblauwtje, oranjetipje, bruine kikker en vele tinten groen

Nature, Biodiversity & Environmental Quality

“De parktuin is slechts 1 hectare groot maar herbergt een mozaïek van biotopen: dit kan een paradijsje worden voor duizenden soorten fauna en flora.”
Herman Dierickx
Beheerder en natuurgids