Migratie, Integratie & Inclusie

De dialoog over migratie bevorderen en de sociaaleconomische positie van vrouwen met een migratieachtergrond verbeteren.

België wordt superdivers. Er migreren ongeveer evenveel vrouwen als mannen naar ons land, maar vrouwen die in het kader van een asielprocedure of familiehereniging naar België komen, zijn extra kwetsbaar. Er kunnen veel problemen opduiken: isolement, administratieve afhankelijkheid van de echtgenoot, lage werkgelegenheidsgraad…. De Koning Boudewijnstichting ijvert voor een betere sociaaleconomische positie van vrouwen met een migratieachtergrond en steunt organisaties die vernieuwende buurtinitiatieven opzetten.

Onze acties

  • initiatieven steunen die de integratie en de tewerkstelling van vrouwen met een migratieachtergrond bevorderen;
  • de data over integratie en tewerkstelling volgens gender bijeenbrengen in een barometer;
  • een project van Egmont, in samenwerking met het EPC (European Policy Centre), ondersteunen om tussen stakeholders de reflectie te stimuleren over de uitdagingen door migratie in België, en dit in een bredere Europese context.

Migratie, Integratie & Inclusie maakt deel uit van het programma Sociale rechtvaardigheid en Armoede

Ook in ons programma Europa hebben we acties in het domein van Europese migratie.

Projectoproepen

Een hart voor Gentse jongeren

Voor lokale projecten die het welzijn van kansarme groepen bevorderen en het milieu als hefboom gebruiken.

Bekendgemaakt

Een hart voor Gentse jongeren

Voor lokale projecten die het welzijn van kansarme groepen bevorderen en het milieu als hefboom gebruiken.

Bekendgemaakt

Een hart voor Gentse jongeren

Voor lokale projecten die het welzijn van kansarme groepen bevorderen en het milieu als hefboom gebruiken.

Bekendgemaakt

Kregen steun

Stadt Rheinberg

Solvay-flats in Rheinberg (Duitsland) voor opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Voorzien in gratis huur, energie, water, verwarming, internet, en basisuitrusting voor slaapkamer, keuken en sanitair voor Ukraïense vluchtelingen

Mondiale Werken Regio Lier

Trampoline: via vrijwilligerswerk bij Mondiale Werken (MoWe) naar betaalde arbeid

Vrouwen (vluchtelingen, migratieachtergrond) intensief begeleiden naar werk, al dan niet via vrijwilligerswerk, i.s.m. partners die bijdragen tot introductie op de arbeidsmarkt.

Mondiale Werken Regio Lier

Samen vrijwilligerswerk maken: vrijwilligerswerk op maat versterkt vrouwen met een migratieachtergrond

Omzetten in een transversale methodiek van 5 jaar ervaring met vrijwilligerswerk op maat rond de versterking van migrantenvrouwen, om begeleid vrijwilligerswerk te bevorderen.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

BUT@2030

Business Uniting Talents 2030

Project waarin 9 Belgische bedrijven ongelijkheid in de toegang tot werk trachten te verminderen en bedrijfsmodellen voor etnische diversiteit en inclusie creëren.

Fondsen en filantropieformules

Duo for a Job (Fonds Vrienden van)

Filantropen ondersteunen projecten van vzw Duo For A Job die op de arbeidsmarkt jongeren met buitenlandse achtergrond in contact brengen met ervaren senioren.

Saint Vith - DABEI VoG (Projectrekening)

Om haar activiteiten onder één dak aan te bieden, bouwt DABEI een gebouw met de werkplaatsen, de opslagruimte, het sorteercentrum en de tweedehandswinkel

HIAS EUROPE (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten van HIAS Europe, die ontheemden in Oekraïne, Moldavië, Griekenland, Polen en Roemenië helpen, zodat hun rechten worden gerespecteerd.

Verhalen

Villa Veerkracht: springplank naar de toekomst!

Migratie, Integratie & Inclusie

"Jongeren die na een pro-onthaalklas terechtkomen in de Okan-klas, doen het aantoonbaar beter en trekken de hele groep mee."
Sarah Devriendt
studente in sociale en interculturele psychologie

Trampoline naar werk voor vrouwen met een migratieachtergrond

Migratie, Integratie & Inclusie

"Dankzij ons project kunnen vrouwen met een migratieachtergrond zich bewust worden van hun vaardigheden."
Veronique De Clercq
Vluchtelingenwerk Vlaanderen

“Méér vrouwelijke nieuwkomers leiden naar vrijwilligerswerk”

Migratie, Integratie & Inclusie

“Sommigen zien vrijwilligerswerk als aanvulling op een opleiding of als Nederlands taalbad.”
Farah Laporte
algemeen coördinator van Refu Interim