Migratie, Integratie & Inclusie

De dialoog over migratie bevorderen en de sociaaleconomische positie van vrouwen met een migratieachtergrond verbeteren.

België wordt superdivers. Er migreren ongeveer evenveel vrouwen als mannen naar ons land, maar vrouwen die in het kader van een asielprocedure of familiehereniging naar België komen, zijn extra kwetsbaar. Er kunnen veel problemen opduiken: isolement, administratieve afhankelijkheid van de echtgenoot, lage werkgelegenheidsgraad…. De Koning Boudewijnstichting ijvert voor een betere sociaaleconomische positie van vrouwen met een migratieachtergrond en steunt organisaties die vernieuwende buurtinitiatieven opzetten.

Onze acties

  • initiatieven steunen die de integratie en de tewerkstelling van vrouwen met een migratieachtergrond bevorderen;
  • de data over integratie en tewerkstelling volgens gender bijeenbrengen in een barometer;
  • een project van Egmont, in samenwerking met het EPC (European Policy Centre), ondersteunen om tussen stakeholders de reflectie te stimuleren over de uitdagingen door migratie in België, en dit in een bredere Europese context.

Migratie, Integratie & Inclusie maakt deel uit van het programma Sociale rechtvaardigheid en Armoede

Ook in ons programma Europa hebben we acties in het domein van Europese migratie.

Projectoproepen

Een hart voor Gentse jongeren

Voor lokale projecten die het welzijn van kansarme groepen bevorderen en het milieu als hefboom gebruiken.

Bekendgemaakt

Een hart voor Gentse jongeren

Voor lokale projecten die het welzijn van kansarme groepen bevorderen en het milieu als hefboom gebruiken.

Bekendgemaakt

Kregen steun

Refu Interim

'We can (also) do it': Vrijwilligerswerk als integratiehefboom voor jonge, vrouwelijke nieuwkomers

In Gent met recent aangekomen vrouwen inzetten op talenten, inspirerende ontmoetingen en het wegwerken van drempels om de weg te vinden naar sociale integratie en (betaald) werk.

OCMW Dilbeek

Digi Welcome Dilbeek

Voor kwetsbare nieuwkomers fysieke computerlessen en online oefenkansen Nederlands organiseren, begeleid door het centrum basiseducatie, met ondersteuning in het Frans/Arabisch.

Vie Féminine

On active le numérique pour toutes !

Vrouwelijke nieuwkomers digitaal insluiten en hen daarom toegang geven tot digitale tools, en ontwikkelen van hun digitale basisvaardigheden en gendergerelateerd zelfvertrouwen.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

BUT@2030

Business Uniting Talents 2030

Project waarin 9 Belgische bedrijven ongelijkheid in de toegang tot werk trachten te verminderen en bedrijfsmodellen voor etnische diversiteit en inclusie creëren.

Fondsen en filantropieformules

Verhalen

“Zonder netwerk sta je minder sterk”

Migratie, Integratie & Inclusie

Vrijwilligerswerk geeft deze vrouwen meer zelfvertrouwen, ze leggen makkelijker contacten en vinden meer mogelijkheden.”
Tom Van de Vel
Mondiale Werken Regio Lier

Meer dan een dak boven je hoofd

Huisvesting Migratie, Integratie & Inclusie

Eind 2019 kon de Syrische Zinab met haar kinderen intrekken in een woning in Boechout, en dat werd gevierd met een gezellig etentje.