Migratie, Integratie & Inclusie

De dialoog over migratie bevorderen en de sociaaleconomische positie van vrouwen met een migratieachtergrond verbeteren.

België wordt superdivers. Er migreren ongeveer evenveel vrouwen als mannen naar ons land, maar vrouwen die in het kader van een asielprocedure of familiehereniging naar België komen, zijn extra kwetsbaar. Er kunnen veel problemen opduiken: isolement, administratieve afhankelijkheid van de echtgenoot, lage werkgelegenheidsgraad…. De Koning Boudewijnstichting ijvert voor een betere sociaaleconomische positie van vrouwen met een migratieachtergrond en steunt organisaties die vernieuwende buurtinitiatieven opzetten.

Onze acties

  • initiatieven steunen die de integratie en de tewerkstelling van vrouwen met een migratieachtergrond bevorderen;
  • de data over integratie en tewerkstelling volgens gender bijeenbrengen in een barometer;
  • een project van Egmont, in samenwerking met het EPC (European Policy Centre), ondersteunen om tussen stakeholders de reflectie te stimuleren over de uitdagingen door migratie in België, en dit in een bredere Europese context.

Migratie, Integratie & Inclusie maakt deel uit van het programma Sociale rechtvaardigheid en Armoede

Ook in ons programma Europa hebben we acties in het domein van Europese migratie.

Projectoproepen

Een hart voor Gentse jongeren

Voor lokale projecten die het welzijn van kansarme groepen bevorderen en het milieu als hefboom gebruiken.

Open
Migratie & Werk

Trampoline, salto naar werk

Coaching van vrouwen met een migratieachtergrond naar werk.

Bekendgemaakt

Een hart voor Gentse jongeren

Voor lokale projecten die het welzijn van kansarme groepen bevorderen en het milieu als hefboom gebruiken.

Bekendgemaakt

Kregen steun

Formation, Ecoute, Mixité et Interculturalité, Conseils

Immigratietraject van Brusselse vrouwen: gisteren, vandaag en morgen

Een collectieve film maken met vrouwen die terugblikken, reflecteren over het heden en de toekomst verkennen, en, tegelijk met hen instaan voor productie en distributie.

Le Club des Petits Débrouillards de la Région bruxelloise

Wetenschappelijke inzichten en natuurontdekking voor vrouwen in precaire situaties

Moeders leren, na bezoeken aan wetenschapsmusea/labo's en natuurreservaten, zaken die ze achteraf met hun kinderen kunnen delen in buitenschoolse activiteiten of in de klas.

GAMS Belgique

Steunen jobs voor 'GAMS Community Voices', vrijwilligers/co-bemiddelaars

Vrouwen die als vrijwilliger genitale verminking bestrijden, via coaching/mentorsessies helpen om intersectionele ongelijkheid te overstijgen/open te staan voor de arbeidsmarkt.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

BUT@2030

Business Uniting Talents 2030

Project waarin 9 Belgische bedrijven ongelijkheid in de toegang tot werk trachten te verminderen en bedrijfsmodellen voor etnische diversiteit en inclusie creëren.

Fondsen en filantropieformules

Communa (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten van vzw Communa, die zich inzet voor een meer betaalbare, democratische, veerkrachtige en creatieve stad Brussel.

Bruxelles - SIREAS ASBL (Projectrekening)

Om de integratie van onze cursisten op de arbeidsmarkt te vergemakkelijken, door onze opleidingen te ontwikkelen tot kwalificaties, is een investering in apparatuur nodig.

Verhalen

Villa Veerkracht: springplank naar de toekomst!

Migratie, Integratie & Inclusie

"Jongeren die na een pro-onthaalklas terechtkomen in de Okan-klas, doen het aantoonbaar beter en trekken de hele groep mee."
Sarah Devriendt
studente in sociale en interculturele psychologie

Trampoline naar werk voor vrouwen met een migratieachtergrond

Migratie, Integratie & Inclusie

"Dankzij ons project kunnen vrouwen met een migratieachtergrond zich bewust worden van hun vaardigheden."
Veronique De Clercq
Vluchtelingenwerk Vlaanderen

“Méér vrouwelijke nieuwkomers leiden naar vrijwilligerswerk”

Migratie, Integratie & Inclusie

“Sommigen zien vrijwilligerswerk als aanvulling op een opleiding of als Nederlands taalbad.”
Farah Laporte
algemeen coördinator van Refu Interim