Klimaat

Burgers en onderzoekers betrekken bij de uitwerking van concrete acties in de strijd tegen de klimaatverandering.

De strijd tegen de klimaatopwarming gaat ons allen aan. We moeten onze manier van leven, produceren en consumeren aanpassen. De wereldwijde doelstelling om de CO2-uitstoot terug te dringen stelt overheden voor moeilijke keuzes en dwingt ze ertoe oog te hebben voor kwetsbare doelgroepen. De Koning Boudewijnstichting helpt de kennis en het debat te verbreden met standpunten van wetenschappers, burgers en het maatschappelijke middenveld.

Onze acties

  • de standpunten van verschillende spelers (wetenschappers, maatschappelijk middenveld, burgers…) bevragen om beeldvorming of posities te begrijpen en mogelijkheden tot actie te identificeren;
  • luisteren naar kwetsbare bevolkingsgroepen in België en andere Europese landen om hun angsten en hun verwachtingen over de energietransitie te begrijpen;
  • Belgische of internationale onderzoekers uit verschillende disciplines de kans geven om hun expertise te delen en hun ideeën te toetsen aan die van beleidsmakers.

Klimaat maakt deel uit van het programma Klimaat, leefmilieu en biodiversiteit

Projectoproepen

2021 Fonds Ernest Solvay

Wetenschappelijke en duurzame ontwikkeling ondersteunen, zowel in België als in het buitenland.

Bekendgemaakt

2022 Fonds Ernest Solvay - Lenteselectie

Wetenschappelijke en duurzame ontwikkeling ondersteunen, zowel in België als in het buitenland.

Open

Verbreden van het engagement voor het klimaat

Organisaties ondersteunen om verbindende en inclusieve projecten te ontwikkelen rond klimaat gericht op burgers, buurtcomités, scholen, jeugdbewegingen, ledenbewegingen,…

Bekendgemaakt

Kregen steun

Clipedia ULB

Implémentation d’un exerciseur en ligne sur le site d’apprentissage des sciences CliPeDia

CliPeDia, een website voor wetenschapsonderricht, aanvullen met een online oefenprogramma dat leerlingen toelaat om de daarbij verworven vaardigheden zelf te evalueren.

Evenementen

Free webinar - Kan literatuur het klimaat redden?

25/11/2021 16:30 Tot 25/11/2021 18:00

Hoe meer steun mobiliseren voor acties voor klimaat?

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Verbreden van het engagement voor het klimaat

De ontwikkeling van nieuwe tools en methodes die op een inclusieve en verbindende manier diverse doelgroepen engageren voor het klimaat.

Hoe meer steun mobiliseren voor acties voor het klimaat?

Internationale seminariereeks om te verkennen welke perspectieven en inzichten de sociale en menswetenschappen kunnen bijdragen aan klimaatvraagstukken.

Fondsen en filantropieformules

La Bourrache

Volledig herbekijken van de irrigatie-infrastructuur teneinde, ook in tijden van klimaatopwarming, te beschikken over voldoende water om kwaliteitsvolle biologische groenten te t…

Press Releases

Iedereen betrokken bij klimaat: steun voor 13 verbindende projecten

De Koning Boudewijnstichting steunt 13 organisaties die methoden en tools uitwerken om op een verbindende en inclusieve manier het engagement in het klimaatdebat te verbreden.