Klimaat

Burgers en onderzoekers betrekken bij de uitwerking van concrete acties in de strijd tegen de klimaatverandering.

De strijd tegen de klimaatopwarming gaat ons allen aan. We moeten onze manier van leven, produceren en consumeren aanpassen. De wereldwijde doelstelling om de CO2-uitstoot terug te dringen stelt overheden voor moeilijke keuzes en dwingt ze ertoe oog te hebben voor kwetsbare doelgroepen. De Koning Boudewijnstichting helpt de kennis en het debat te verbreden met standpunten van wetenschappers, burgers en het maatschappelijke middenveld.

Onze acties

  • de standpunten van verschillende spelers (wetenschappers, maatschappelijk middenveld, burgers…) bevragen om beeldvorming of posities te begrijpen en mogelijkheden tot actie te identificeren;
  • luisteren naar kwetsbare bevolkingsgroepen in België en andere Europese landen om hun angsten en hun verwachtingen over de energietransitie te begrijpen;
  • Belgische of internationale onderzoekers uit verschillende disciplines de kans geven om hun expertise te delen en hun ideeën te toetsen aan die van beleidsmakers.

Klimaat maakt deel uit van het programma Klimaat, leefmilieu en biodiversiteit

Projectoproepen

2022 Fonds Ernest Solvay - Lenteselectie

Wetenschappelijke en duurzame ontwikkeling ondersteunen, zowel in België als in het buitenland.

Bekendgemaakt

2024 Fonds Ernest Solvay

Wetenschappelijke en duurzame ontwikkeling ondersteunen, zowel in België als in het buitenland.

Open
Fonds Ernest Solvay new

2023 Fonds Ernest Solvay - Herfstselectie

Wetenschappelijke en duurzame ontwikkeling ondersteunen, zowel in België als in het buitenland.

Bekendgemaakt

Kregen steun

Erasmushogeschool Brussel

Futures for Climate Action: Toekomstbeelden voor positieve klimaatkeuzes, Leuven

Welvarende mensen via positieve toekomst/handelingsperspectieven, stimuleren om klimaatpositieve keuzes te maken en de projectmethode later inzetten bij andere burgers.

Université de Liège-Communauté française

Greenwave platform: digitaal sensibiliserings/actieplatform voor studenten

Een 'Consom’Action' opzetten om studenten via klimaatvriendelijke consumptiegewoonten te stimuleren om bij te dragen tot biodiversiteit, gezonder leven en een kleinere voetafdruk…

Université de Liège-Communauté française

Sur la route des objectifs des Accords de Paris : 20 challenges pour diminuer l'empreinte carbone des étudiants de l'Université de Liège

Studenten van de ULg via 20 klimaatdoelstellingen uitdagen om hun eigen ecologische voetafdruk bewust te verkleinen via een ander consumptiegedrag.

Evenementen

Kunnen de sociale en humane wetenschappen het klimaat redden?

30/03/2022 15:30 Tot 30/03/2022 17:30

Hoe klimaatverandering als maatschappelijke uitdaging hoger op de agenda van sociale en humane wetenschappers en beleidsmakers plaatsen?

Wavemaker sessie - Polarisatie in het klimaatdebat: positie kiezen in tijden van wij-zij denken

21/11/2023 09:30 Tot 21/11/2023 14:00

Een interactieve sessie over polarisatie in het klimaatdebat: hoe voer je als organisatie actie als de polarisatiedruk toeneemt?

Wavemaker sessie - Communiceren over klimaatverandering: onderschatten we de kracht van woorden?

14/11/2023 09:00 Tot 14/11/2023 13:30

Communiceren over klimaatverandering: wat kunnen we leren van de 'framing'-theorie om hoofd en hart beter te raken?

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Verbreden van het engagement voor het klimaat

De ontwikkeling van nieuwe tools en methodes die op een inclusieve en verbindende manier diverse doelgroepen engageren voor het klimaat.

Fondsen en filantropieformules

Grootouders voor het Klimaat (Fonds Vrienden Van)

Filantropen steunen projecten van Grootouders voor het Klimaat die een leefbare wereld voor de komende generaties wil veilig stellen.

Climate Governance (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten die een gemeenschap van bestuurders ontwikkelen die bevoegd en toegewijd zijn om actie te ondernemen tegen klimaatverandering.

Liège - Le jardin des Enfants asbl (Projectrekening)

"Onze VZW voor naschoolse opvang wil deelnemen aan de ecologische transitie; dekinderen worden betrokken bij dit burgerproject via de installatie van fotovoltaïsche panelen."

Press Releases

Jongeren laten hun stem horen in het debat over de toekomst van radioactief afval

‘Nu voor morgen' biedt verschillende doelgroepen, waaronder jongeren, de mogelijkheid hun stem te laten horen over de toekomst van hoogradioactief en langlevend afval

Circulaire economie: 250.000 euro voor zes vernieuwende initiatieven

Ondersteuning van projecten voor opleiding en tewerkstelling in beroepen die natuurlijke hulpbronnen optimaal gebruiken.

Expo: de Koning Boudewijnstichting viert de 125ste verjaardag van de expeditie van Belgica naar Antarctica en sensibiliseert jongeren voor klimaatverandering

Van 4 oktober 2023 tot 4 februari 2024 neemt de tentoonstelling “Op zoek naar... Het einde van de wereld! Een klimaatexpeditie aan boord van de Belgica” plaats in het BELvue muse…

Verhalen

Dvd, cd, kurk, … allemaal mee in het bad van circulair denken

Klimaat Inclusieve transitie

“Het geeft onze mensen een waardevolle invulling van de dag. Ze zijn heel trots op wat ze hier doen.”
Tinne Van Echelpoel
Medewerkster bij Monnikenheide