Klimaat

Burgers en onderzoekers betrekken bij de uitwerking van concrete acties in de strijd tegen de klimaatverandering.

De strijd tegen de klimaatopwarming gaat ons allen aan. We moeten onze manier van leven, produceren en consumeren aanpassen. De wereldwijde doelstelling om de CO2-uitstoot terug te dringen stelt overheden voor moeilijke keuzes en dwingt ze ertoe oog te hebben voor kwetsbare doelgroepen. De Koning Boudewijnstichting helpt de kennis en het debat te verbreden met standpunten van wetenschappers, burgers en het maatschappelijke middenveld.

Onze acties

  • de standpunten van verschillende spelers (wetenschappers, maatschappelijk middenveld, burgers…) bevragen om beeldvorming of posities te begrijpen en mogelijkheden tot actie te identificeren;
  • luisteren naar kwetsbare bevolkingsgroepen in België en andere Europese landen om hun angsten en hun verwachtingen over de energietransitie te begrijpen;
  • Belgische of internationale onderzoekers uit verschillende disciplines de kans geven om hun expertise te delen en hun ideeën te toetsen aan die van beleidsmakers.

Klimaat maakt deel uit van het programma Klimaat, leefmilieu en biodiversiteit

Projectoproepen

Klimaatfonds Leiedal voor organisaties/bedrijven (2024a)

Het Klimaatfonds Leiedal ondersteunt projecten die de strijd aangaan tegen klimaatverandering in Zuid-West-Vlaanderen en/of die onze leefomgeving weerbaarder maken.

Open

Klimaatfonds Leiedal voor burgers (2024a)

Het Klimaatfonds Leiedal ondersteunt projecten die de strijd aangaan tegen klimaatverandering in Zuid-West-Vlaanderen en/of die onze leefomgeving weerbaarder maken.

Open
Fonds Ernest Solvay new

2022 Fonds Ernest Solvay - Herfstselectie

Wetenschappelijke en duurzame ontwikkeling ondersteunen, zowel in België als in het buitenland.

Bekendgemaakt

Kregen steun

Vrije Universiteit Brussel

DESIDERATRA – Design thinking als inclusieve methode om moeilijk bereikbare doelgroepen te engageren en te raken voor transformatief leren m.b.t. het klimaatvraagstuk, waarbij de wensen, noden en zorgen van deze doelgroepen centraal staan

Aansluiten bij de wensen van moeilijk bereikbare doelgroepen in en rond Brussel om op participatieve wijze ideeën te genereren en hun klimaatengagement te versterken.

Université Catholique de Louvain

Seniors4Climate

Ontwikkelen van interactieve video's over het klimaat, die inspelen op de noden van 65-plussers, voor 4 vzw's die het klimaatengagement van deze doelgroep willen versterken.

Evenementen

Kunnen de sociale en humane wetenschappen het klimaat redden?

30/03/2022 15:30 Tot 30/03/2022 17:30

Hoe klimaatverandering als maatschappelijke uitdaging hoger op de agenda van sociale en humane wetenschappers en beleidsmakers plaatsen?

Wavemaker sessie - Klimaatburgers

11/10/2023 09:30 Tot 11/10/2023 12:00

KlimaatBurgers is een klasmethodiek die jongeren leert omgaan met verschillende meningen rond duurzaamheid en klimaat. Ontdek in deze workshop zelf hoe het lesmateriaal werkt.

Wavemaker sessie - Polarisatie in het klimaatdebat: positie kiezen in tijden van wij-zij denken

21/11/2023 09:30 Tot 21/11/2023 14:00

Een interactieve sessie over polarisatie in het klimaatdebat: hoe voer je als organisatie actie als de polarisatiedruk toeneemt?

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Verbreden van het engagement voor het klimaat

De ontwikkeling van nieuwe tools en methodes die op een inclusieve en verbindende manier diverse doelgroepen engageren voor het klimaat.

Fondsen en filantropieformules

La Bourrache (Projectrekening)

Volledig herbekijken van de irrigatie-infrastructuur teneinde, ook in tijden van klimaatopwarming, te beschikken over voldoende water om kwaliteitsvolle biologische groenten te t…

Climate Governance (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten die een gemeenschap van bestuurders ontwikkelen die bevoegd en toegewijd zijn om actie te ondernemen tegen klimaatverandering.

Press Releases

Jongeren laten hun stem horen in het debat over de toekomst van radioactief afval

‘Nu voor morgen' biedt verschillende doelgroepen, waaronder jongeren, de mogelijkheid hun stem te laten horen over de toekomst van hoogradioactief en langlevend afval

Circulaire economie: 250.000 euro voor zes vernieuwende initiatieven

Ondersteuning van projecten voor opleiding en tewerkstelling in beroepen die natuurlijke hulpbronnen optimaal gebruiken.

Expo: de Koning Boudewijnstichting viert de 125ste verjaardag van de expeditie van Belgica naar Antarctica en sensibiliseert jongeren voor klimaatverandering

Van 4 oktober 2023 tot 4 februari 2024 neemt de tentoonstelling “Op zoek naar... Het einde van de wereld! Een klimaatexpeditie aan boord van de Belgica” plaats in het BELvue muse…