Klimaat

Burgers en onderzoekers betrekken bij de uitwerking van concrete acties in de strijd tegen de klimaatverandering.

De strijd tegen de klimaatopwarming gaat ons allen aan. We moeten onze manier van leven, produceren en consumeren aanpassen. De wereldwijde doelstelling om de CO2-uitstoot terug te dringen stelt overheden voor moeilijke keuzes en dwingt ze ertoe oog te hebben voor kwetsbare doelgroepen. De Koning Boudewijnstichting helpt de kennis en het debat te verbreden met standpunten van wetenschappers, burgers en het maatschappelijke middenveld.

Onze acties

  • de standpunten van verschillende spelers (wetenschappers, maatschappelijk middenveld, burgers…) bevragen om beeldvorming of posities te begrijpen en mogelijkheden tot actie te identificeren;
  • luisteren naar kwetsbare bevolkingsgroepen in België en andere Europese landen om hun angsten en hun verwachtingen over de energietransitie te begrijpen;
  • Belgische of internationale onderzoekers uit verschillende disciplines de kans geven om hun expertise te delen en hun ideeën te toetsen aan die van beleidsmakers.

Klimaat maakt deel uit van het programma Klimaat, leefmilieu en biodiversiteit

Projectoproepen

Fonds Ernest Solvay new

2023 Fonds Ernest Solvay - Herfstselectie

Wetenschappelijke en duurzame ontwikkeling ondersteunen, zowel in België als in het buitenland.

Open

2022 Fonds Ernest Solvay - Lenteselectie

Wetenschappelijke en duurzame ontwikkeling ondersteunen, zowel in België als in het buitenland.

Bekendgemaakt

Call for Fundamental Research on Battery Technologies

Steun voor fundamenteel onderzoek naar batterijen met bijzondere aandacht voor het opslaan en vrijgeven van schone energie uit hernieuwbare bronnen.

Loopt binnenkort af!

Kregen steun

Arsenic

Burgers voor het klimaat steunen met effectieve, interactieve tools

Een kleinschalige interactieve diagnosetool creëren, om individueel gedrag, blinde vlekken en ideeën van burgers om te zetten in duurzame gedragskeuzes voor diverse doelgroepen. 

City Mine(d)

EXPO 'Kleine transformaties': Burgerinitiatieven rond renovatie, wonen en energie, Brussel

In de EXPO focussen op buurtbewoners met eigen aanbevelingen, ervaringen en adviezen rond duurzaam renoveren, wonen en energiebesparing.

Centre Hospitalier Universitaire Dinant Godinne Sainte-Elisabeth - UCL Namur

Educatief spel 'Hospi Action Climat' voor sensibilisering ziekenhuispersoneel

Een spel creëren (type ganzenbord) om spelers te informeren over klimaatimpact van gezondheidszorg en hen aanzetten om zelf goede zorgpraktijken te bedenken/delen.

Evenementen

Kunnen de sociale en humane wetenschappen het klimaat redden?

30/03/2022 15:30 Tot 30/03/2022 17:30

Hoe klimaatverandering als maatschappelijke uitdaging hoger op de agenda van sociale en humane wetenschappers en beleidsmakers plaatsen?

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Verbreden van het engagement voor het klimaat

De ontwikkeling van nieuwe tools en methodes die op een inclusieve en verbindende manier diverse doelgroepen engageren voor het klimaat.

Fondsen en filantropieformules

Centre du Paysage (Projectrekening)

Creëren van een eerste duurzaam park met enkele speeltuigen in een dichtbevolkte buurt in Charleroi, met de medewerking van de gebruikers en aansluitend bij hun evoluerende behoe…

La Bourrache (Projectrekening)

Volledig herbekijken van de irrigatie-infrastructuur teneinde, ook in tijden van klimaatopwarming, te beschikken over voldoende water om kwaliteitsvolle biologische groenten te t…

Press Releases

Iedereen warm voor het Klimaat! € 600.000 steun voor verbindende projecten rond klimaat

22 projecten ontvangen in totaal 600.000 euro om efficiënte acties te ontwikkelen om verschillende en moeilijk te bereiken doelpublieken te mobiliseren voor klimaatactie.

Iedereen warm voor het Klimaat! € 600.000 steun voor verbindende projecten rond klimaat

22 projecten ontvangen in totaal 600.000 euro om efficiënte acties te ontwikkelen om verschillende en moeilijk te bereiken doelpublieken te mobiliseren voor klimaatactie.

2022_Burgerfodsgoesgreen

Het Bürgerfonds Ostbelgiën steunt 24 milieuprojecten in de Duitstalige Gemeenschap

24 milieuprojecten in de Duitstalige Gemeenschap krijgen steun in het kader van de projectoproep ‘Bürgerfonds goes GREEN !’.