Kinderen en jongeren

Investeren in positieve en toekomstgerichte initiatieven voor kinderen en jongeren in armoede.

Opgroeien in armoede heeft gevolgen voor alle aspecten van het dagelijks leven van kinderen en zelfs voor hun toekomst als volwassenen. Al ruim tien jaar zet de Koning Boudewijnstichting zich in opdat ieder kind dezelfde kansen heeft om zijn leven vorm te geven en zich te ontplooien, en bestrijdt ze intergenerationele armoede.

Onze acties

  • steun voor organisaties die kwaliteitsvolle opvang bieden aan jonge kinderen in armoede en die hun ouders begeleiden;
  • de verschillende overheden en terreinspelers aanmoedigen om samen te zitten en samen te werken om kinderarmoede te bestrijden, en de uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden op Europees niveau stimuleren;
  • projecten ondersteunen voor kinderen en jongeren met een risico op sociale uitsluiting;
  • advocacy bij overheden en burgers om hun aandacht te vestigen op de realiteit en de behoeften van kinderen en jongeren in armoede.

Kinderen en jongeren maakt deel uit van het programma Sociale rechtvaardigheid en Armoede

Projectoproepen

Nike Community Impact Fund België 2021

Financiële steun voor sportclubs of verenigingen in Antwerpen, Limburg of Vlaams-Brabant begaan met kwetsbare jongeren.

Bekendgemaakt

Een hart voor Gentse jongeren

Voor lokale projecten die het welzijn van kansarme groepen bevorderen en het milieu als hefboom gebruiken.

Bekendgemaakt

Projectoproep 'A place called home'

Initiatieven ondersteunen die de toegang tot een individuele woning vergemakkelijken voor jongvolwassenen of eenoudergezinnen die dak- of thuisloos zijn als gevolg van de coronac…

Bekendgemaakt

Kregen steun

Debateville

Jongeren een stem geven in de samenleving van vandaag en morgen

Organiseren van wekelijkse ateliers rond debat- en spreekvaardigheid om kwetsbare kinderen tussen 11 en 14 jaar op een leuke manier te leren een argumentatie op te bouwen, hun me…

Mini Mermaid and Young Triton UK

MINI MERMAID RUNNING CLUB UK: Creating a generation of brave, strong, active girls.

In de loopclub van de kleine zeemeermin wekelijks kleine groepen meisjes van 7-11 jaar bijeenbrengen om samen bezig te zijn met games, sport, spelletjes, debatten en telkens een …

LREH Co-Operative Limited

Get Active - Youth Offer

Stimuleren van kwetsbare jongeren van 11-25 jaar uit 2 grote sociale woonwijken in Tottenham, om een jaar lang (meer) gebruik te maken van de in- en outdoorfaciliteiten (parkour,…

Evenementen

Opleiding: Aan de slag met zelfevaluatie voor meer impact in 2022

17/02/2022 09:30 Tot 20/10/2022 15:30

Deze train-the-trainer is een opleidingstraject tot impactcoach voor professionelen die zich met hun werking richten op kinderen van -9 maanden tot 6 jaar oud.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Stichting Paul, Suzanne, Renée Lippens

De Stichting Lippens steunt heel het jaar door creatieve projecten van organisaties, groepen of verenigingen die in het Brusselse werken met kansarme kinderen.

Impactgericht kinderarmoede bestrijden

Verduurzaming van traject zelfevaluatie maar ook verbreding via Train de trainermodule via certificering in het netwerk kinderen/jongeren .

Fondsen en filantropieformules

Press Releases

Hippotherapie: zoveel meer dan paardrijden

Bij hippotherapie wordt het paard als partner ingezet bij therapie voor fysieke, psychische of sociale problemen. Het Fonds Lode Verbeeck bekroont drie projecten om deze aanpak i…

Pioniers in gezinsondersteuning: Lies en Patrick Chromiak-Blondé geëerd als trekkers van CKG Kapoentje

Zesde editie Prijs voor Opvoeding Filson Steers Mariman wordt uitgereikt aan Lies en Patrick Chromiak-Blondé, pioniers in gezinsondersteuning en trekkers van CKG Kapoentje.

Verhalen

Fonds Tinne Boes steunt studenten in moeilijke situaties

Kinderen en jongeren

"Dankzij de steun van het Fonds kon ik me volledig op mijn studie toeleggen."
Fadi Belouni, oud-student gesteund door het Fonds Tinne Boes

‘Humans of… Vlaams-Brabant’: binnenkijken in de leefwereld van jongeren

Kinderen en jongeren

“Jongeren hebben veel te zeggen, maar ze krijgen geen gehoor. Wij geven hun de keuze: opgeven of het op een andere manier proberen.”
Zakayo Wandoloh
StampMedia

Speelgoedcheques vinden hun weg naar kinderen in kwetsbare gezinnen

Kinderen en jongeren

“Door corona is het moeilijk om met sommige gezinnen contact te houden. De speelgoedcheques geven ons een goede aanleiding om het gesprek weer aan te knopen.”
Martine De Regge
Coördinator vzw De Sloep (Gent)