Kinderen en jongeren

Investeren in positieve en toekomstgerichte initiatieven voor kinderen en jongeren in armoede.

Opgroeien in armoede heeft gevolgen voor alle aspecten van het dagelijks leven van kinderen en zelfs voor hun toekomst als volwassenen. Al ruim tien jaar zet de Koning Boudewijnstichting zich in opdat ieder kind dezelfde kansen heeft om zijn leven vorm te geven en zich te ontplooien, en bestrijdt ze intergenerationele armoede.

Onze acties

  • steun voor organisaties die kwaliteitsvolle opvang bieden aan jonge kinderen in armoede en die hun ouders begeleiden;
  • de verschillende overheden en terreinspelers aanmoedigen om samen te zitten en samen te werken om kinderarmoede te bestrijden, en de uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden op Europees niveau stimuleren;
  • projecten ondersteunen voor kinderen en jongeren met een risico op sociale uitsluiting;
  • advocacy bij overheden en burgers om hun aandacht te vestigen op de realiteit en de behoeften van kinderen en jongeren in armoede.

Kinderen en jongeren maakt deel uit van het programma Sociale rechtvaardigheid en Armoede

Projectoproepen

Lippens (Stichting Paul, Suzanne, Renée Lippens) - 2024/1

De Stichting Lippens steunt projecten van organisaties, groepen of verenigingen die in het Brusselse werken met kansarme kinderen.

Bekendgemaakt

Fonds Strandschelp - Individuele strandbeurzen

Het Fonds Strandschelp ondersteunt jongeren in West-Vlaanderen die zich in een moeilijke financiële situatie bevinden, via individuele beurzen.

Open

2024B - Solidariteitsrekening Scholen in de schoot van de Koning Boudewijnstichting

Als school giften inzamelen om leerlingen uit kwetsbare gezinnen discreet financieel tegemoet te komen en het hen zo mogelijk maken met gelijke kansen het schooljaar te doorlopen…

Open

Kregen steun

P.A.R.L.E.R Pour apprendre à lire, des outils qui permettent à tous de progresser

In 150 scholen met zeer kwetsbare kinderen gratis (dure) lesboeken om te leren lezen aanbieden; ten einde deze leerlingen in staat te stellen om op leesvaardigheid even goed te p…

Evenementen

Opleiding: Aan de slag met zelfevaluatie voor meer impact in 2022

17/02/2022 09:30 Tot 20/10/2022 15:30

Deze train-the-trainer is een opleidingstraject tot impactcoach voor professionelen die zich met hun werking richten op kinderen van -9 maanden tot 6 jaar oud.

Webinar: Op de vlucht en naar school - meekijken door de ogen van kinderen

27/04/2022 09:00 Tot 27/04/2022 11:00

Dit webinar staat open voor alle onderwijsprofessionals en andere (welzijns)actoren, geïnteresseerd in de Oekraïense context en ervaringen van kinderen op de vlucht.

Kleine Kinderen Grote Kansen

Kick-off en netwerkevent Kleine Kinderen Grote Kansen

11/05/2022 09:00 Tot 11/05/2022 13:00

Startevent Kleine Kinderen Grote Kansen 2022-2023 met Prof. Dr. Wim Van Lancker als keynote spreker.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

La Maternelle, c’est essentiel. Agir face aux enjeux des inégalités et de la diversité

Opleidingen en instrumenten om bij te dragen tot het academisch succes van alle kinderen door de vaardigheden van kleuterleidsters te ontwikkelen

Stichting Paul, Suzanne, Renée Lippens

De Stichting Lippens steunt heel het jaar door creatieve projecten van organisaties, groepen of verenigingen die in het Brusselse werken met kansarme kinderen.

Fondsen en filantropieformules

Brussel - OKAN Hoofdstedelijk instituut Anneessens-Funck (Solidariteitsrekening voor scholen)

Binnen onze OKAN-werking zijn nagenoeg alle leerlingen erg kwetsbaar. Dit zorgt ervoor dat onze werking en initiatieven soms beperkt worden.

Overijse - Sint-Martinuscollege Overijse - KSD vzw (Solidariteitsrekening voor scholen)

Door de kosten voor kansarme gezinnen te drukken, hopen we dat meer leerlingen kunnen deelnemen aan schoolactiviteiten, zodat iedereen gelijker kan starten aan het schooljaar

Press Releases

Bijna twee miljoen euro voor betere toegang tot huisvesting in de strijd tegen kinderarmoede

Het Kinderarmoedefonds en het Fonds Pauvreté des Enfants ondersteunen 16 projecten die de toegang tot huisvesting bevorderen en kinderarmoede bestrijden.

Het project "Mik'Ados: geef jongeren een stem!" in Villers-la-Ville kreeg het bezoek van Koningin Mathilde

Op 8 februari bezocht Koningin Mathilde het project “Mik’Ados” te Villers-la-Ville, gesteund door het Koningin Mathildefonds.

Magische start in Brugge: groot kinderkoor vlamt De Warmste Week op gang

'Opgroeien zonder zorgen': zeven dagen lang zullen de vier presentatoren vanuit Het Warmste Huis non-stop radio en televisie maken.

Verhalen

Solidariteit op school makkelijker gemaakt (dankzij KBS)

Kinderen en jongeren

“Dat er nu dankzij de samenwerking met de Koning Boudewijnstichting ook fiscale attesten gegeven kunnen worden, is zeker een voordeel.”
Jos Marien
grootouder en lid van het schoolbestuur

“Hoe blij een kind kan zijn met een fiets, kun je je moeilijk voorstellen”

Kinderen en jongeren

“Voor veel kinderen is een eigen fiets niet vanzelfsprekend, maar zonder fiets kan je niet naar vrienden, de jeugdtraining, de muziekschool…"
Beatrice Cosemans
coördinator Op Wielekes

Fonds Tinne Boes steunt studenten in moeilijke situaties

Kinderen en jongeren

"Dankzij de steun van het Fonds kon ik me volledig op mijn studie toeleggen."
Fadi Belouni, oud-student gesteund door het Fonds Tinne Boes