Kinderen en jongeren

Investeren in positieve en toekomstgerichte initiatieven voor kinderen en jongeren in armoede.

Opgroeien in armoede heeft gevolgen voor alle aspecten van het dagelijks leven van kinderen en zelfs voor hun toekomst als volwassenen. Al ruim tien jaar zet de Koning Boudewijnstichting zich in opdat ieder kind dezelfde kansen heeft om zijn leven vorm te geven en zich te ontplooien, en bestrijdt ze intergenerationele armoede.

Onze acties

  • steun voor organisaties die kwaliteitsvolle opvang bieden aan jonge kinderen in armoede en die hun ouders begeleiden;
  • de verschillende overheden en terreinspelers aanmoedigen om samen te zitten en samen te werken om kinderarmoede te bestrijden, en de uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden op Europees niveau stimuleren;
  • projecten ondersteunen voor kinderen en jongeren met een risico op sociale uitsluiting;
  • advocacy bij overheden en burgers om hun aandacht te vestigen op de realiteit en de behoeften van kinderen en jongeren in armoede.

Kinderen en jongeren maakt deel uit van het programma Sociale rechtvaardigheid en Armoede

Projectoproepen

2023C - Solidariteitsrekening Scholen in de schoot van de Koning Boudewijnstichting

Als school giften inzamelen om leerlingen uit kwetsbare gezinnen discreet financieel tegemoet te komen en het hen zo mogelijk maken met gelijke kansen het schooljaar te doorlopen…

Bekendgemaakt

Een hart voor Gentse jongeren

Voor lokale projecten die het welzijn van kansarme groepen bevorderen en het milieu als hefboom gebruiken.

Open

#Regiokracht – Verbind Mens en Omgeving

In Oost-Vlaanderen, lokale projecten ondersteunen die het welzijn van kansarme groepen bevorderen en daarbij het milieu gebruiken als hefboom.

Open

Kregen steun

La Maisonnée

Begeleiding vakantieverblijf 2023 in Baie de Somme voor gasten van La Maisonnée, Haut-Ittre

Bijdragen in kosten voor personeel/studenten die activiteiten begeleiden op maat van alle volwassenen/mentale beperking tijdens het vakantieverblijf in Normandië.

La Maisonnée

Jaarlijks uitje en shopmoment met kwetsbare bewoners 

Met 4 bewoners, aan hun morfologie aangepaste, bad/nachtkleding en ondergoed kopen en met de begeleidster genieten van een kleine snack. 

Katholieke Hogeschool VIVES Zuid

Taalsterk de klas in: Videocoachingtraject rond warme interacties in kleuterklas/1e leerjaar

Leerkrachten trainen om in te zetten op interacties als kern van een krachtige taalleeromgeving/warme kindrelaties, teneinde taalverwerving van kinderen te bevorderen.

Evenementen

Opleiding: Aan de slag met zelfevaluatie voor meer impact in 2022

17/02/2022 09:30 Tot 20/10/2022 15:30

Deze train-the-trainer is een opleidingstraject tot impactcoach voor professionelen die zich met hun werking richten op kinderen van -9 maanden tot 6 jaar oud.

Webinar: Op de vlucht en naar school - meekijken door de ogen van kinderen

27/04/2022 09:00 Tot 27/04/2022 11:00

Dit webinar staat open voor alle onderwijsprofessionals en andere (welzijns)actoren, geïnteresseerd in de Oekraïense context en ervaringen van kinderen op de vlucht.

Kleine Kinderen Grote Kansen

Kick-off en netwerkevent Kleine Kinderen Grote Kansen

11/05/2022 09:00 Tot 11/05/2022 13:00

Startevent Kleine Kinderen Grote Kansen 2022-2023 met Prof. Dr. Wim Van Lancker als keynote spreker.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

CoNNect: een duurzaam partnerschap tussen kwetsbare gezinnen en voorzieningen voor jonge kinderen

Bevorderen van duurzame (lokale) oplossingen voor effectieve hulpverlening aan jonge kinderen en gezinnen die het risico lopen op armoede en uitsluiting in Europa.

Transatlantic Forum on Inclusive Early Years (TFIEY)

De KBS heeft, samen met partnerstichtingen uit Europa & de VS, TFIEY opgericht, waarin wetenschappers, praktijkmensen, civil society leden en bedrijfsleiders samenkomen

La Maternelle, c’est essentiel ! Agir face aux enjeux des inégalités et de la diversité

Opleidingen en instrumenten om bij te dragen tot het academisch succes van alle kinderen door de vaardigheden van kleuterleidsters te ontwikkelen

Fondsen en filantropieformules

Eupen - German-speaking Community - Centre for Special Needs Education (Solidariteitsrekening voor scholen)

Wij willen de mogelijkheid bieden van reizen, schoolexcursies, een warme maaltijd per dag, kost voor internaat, therapeutische aanbiedingen in het kader van de lessen, enz.

Ghent - Montessori school Klimop (Solidariteitsrekening voor scholen)

Onze school heeft een heel diverse populatie en kent ook veel kansarmoede. We willen graag dat elk kind de unieke ervaring van de tweejaarlijkse openluchtklassen mee kan beleven.

Press Releases

De Koningin Mathildeprijs 2023 zet in op meer diversiteit en inclusie

De studenten Rechtenfaculteit van de Universiteit Antwerpen met het project “DIALS Diversity Action Plan 4 Students” winnen de Koning Mathildeprijs 2023.

Het project "Rondleidingen door jongeren" van de Molenbeekse Jeugdraad kreeg het bezoek van Koningin Mathilde

Op 1 december bezocht Koningin Mathilde het project “Rondleidingen door jongeren” van de Jeugdraad van Molenbeek, gesteund door het Koningin Mathildefonds.

Materiële deprivatie bij kinderen in België in een oogopslag

Stand van zaken betreffende de materiële deprivatie van kinderen in België, gebaseerd op gegevens verzameld in 2021 door STATBEL.

Verhalen

Fonds Tinne Boes steunt studenten in moeilijke situaties

Kinderen en jongeren

"Dankzij de steun van het Fonds kon ik me volledig op mijn studie toeleggen."
Fadi Belouni, oud-student gesteund door het Fonds Tinne Boes

‘Humans of… Vlaams-Brabant’: binnenkijken in de leefwereld van jongeren

Kinderen en jongeren

“Jongeren hebben veel te zeggen, maar ze krijgen geen gehoor. Wij geven hun de keuze: opgeven of het op een andere manier proberen.”
Zakayo Wandoloh
StampMedia

Speelgoedcheques vinden hun weg naar kinderen in kwetsbare gezinnen

Kinderen en jongeren

“Door corona is het moeilijk om met sommige gezinnen contact te houden. De speelgoedcheques geven ons een goede aanleiding om het gesprek weer aan te knopen.”
Martine De Regge
Coördinator vzw De Sloep (Gent)