OPGELET! Tussen 2 en 9 februari zal het candidate.kbs-frb.be platform niet beschikbaar zijn wegens onderhoudswerken.

Kinderen en jongeren

Investeren in positieve en toekomstgerichte initiatieven voor kinderen en jongeren in armoede.

Opgroeien in armoede heeft gevolgen voor alle aspecten van het dagelijks leven van kinderen en zelfs voor hun toekomst als volwassenen. Al ruim tien jaar zet de Koning Boudewijnstichting zich in opdat ieder kind dezelfde kansen heeft om zijn leven vorm te geven en zich te ontplooien, en bestrijdt ze intergenerationele armoede.

Onze acties

  • steun voor organisaties die kwaliteitsvolle opvang bieden aan jonge kinderen in armoede en die hun ouders begeleiden;
  • de verschillende overheden en terreinspelers aanmoedigen om samen te zitten en samen te werken om kinderarmoede te bestrijden, en de uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden op Europees niveau stimuleren;
  • projecten ondersteunen voor kinderen en jongeren met een risico op sociale uitsluiting;
  • advocacy bij overheden en burgers om hun aandacht te vestigen op de realiteit en de behoeften van kinderen en jongeren in armoede.

Kinderen en jongeren maakt deel uit van het programma Sociale rechtvaardigheid en Armoede

Projectoproepen

Youth Solidarity Awards by Ethias Impact Fund

De Ethias Youth Solidarity Awards worden uitgereikt aan OCMW's voor projecten waarmee ze kwetsbare jongeren ondersteunen zodat ze een goede start in het leven kunnen nemen.

Open

Nike Community Impact Fund 2023 België

Financiële steun voor sportclubs of verenigingen in Antwerpen, Limburg of Vlaams-Brabant begaan met kwetsbare jongeren.

Open

2023A - Solidariteitsrekening Scholen in de schoot van de Koning Boudewijnstichting

Als school giften inzamelen om leerlingen uit kwetsbare gezinnen discreet financieel tegemoet te komen en het hen zo mogelijk maken met gelijke kansen het schooljaar te doorlopen…

Bekendgemaakt

Kregen steun

Transplantoux Sportclub International

Transplantoux - Les 7 Etapes

Samen met mensen die een transplantatie ondergingen, in 7 dagen vanuit Leuven naar de Mont Ventoux fietsen, om hen aan te moedigen actief en sportief te zijn.

Nasci - Dienstencentrum voor het Kind

COVID 19 - aankoop speelgoed

Aankopen van speelgoed voor kansarme kwetsbare gezinnen die, sinds de crisis, met het hele gezin afgezonderd moeten leven in kleine woningen.

Evenementen

Opleiding: Aan de slag met zelfevaluatie voor meer impact in 2022

17/02/2022 09:30 Tot 20/10/2022 15:30

Deze train-the-trainer is een opleidingstraject tot impactcoach voor professionelen die zich met hun werking richten op kinderen van -9 maanden tot 6 jaar oud.

Webinar: Op de vlucht en naar school - meekijken door de ogen van kinderen

27/04/2022 09:00 Tot 27/04/2022 11:00

Dit webinar staat open voor alle onderwijsprofessionals en andere (welzijns)actoren, geïnteresseerd in de Oekraïense context en ervaringen van kinderen op de vlucht.

Kleine Kinderen Grote Kansen

Kick-off en netwerkevent Kleine Kinderen Grote Kansen

11/05/2022 09:00 Tot 11/05/2022 13:00

Startevent Kleine Kinderen Grote Kansen 2022-2023 met Prof. Dr. Wim Van Lancker als keynote spreker.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Stichting Paul, Suzanne, Renée Lippens

De Stichting Lippens steunt heel het jaar door creatieve projecten van organisaties, groepen of verenigingen die in het Brusselse werken met kansarme kinderen.

CoNNect: een duurzaam partnerschap tussen kwetsbare gezinnen en voorzieningen voor jonge kinderen

Bevorderen van duurzame (lokale) oplossingen voor effectieve hulpverlening aan jonge kinderen en gezinnen die het risico lopen op armoede en uitsluiting in Europa.

Transatlantic Forum on Inclusive Early Years (TFIEY)

De KBS heeft, samen met partnerstichtingen uit Europa & de VS, TFIEY opgericht, waarin wetenschappers, praktijkmensen, civil society leden en bedrijfsleiders samenkomen

Fondsen en filantropieformules

Rise for Kids Belgium (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten van de vzw Rise for Kids Belgium, die hulp wil bieden aan kwetsbare kinderen in armoede overal in België.

Lydia Chagoll (Fonds)

De ‘Lydia Chagoll Prijs – Voor een glimlach van een kind’ (7.500 €) wordt elk jaar uitgereikt aan een persoon, groep of vereniging, die inspanningen levert om het respect voor ki…

Press Releases

Het project "Rondleidingen door jongeren" van de Molenbeekse Jeugdraad kreeg het bezoek van Koningin Mathilde

Op 1 december bezocht Koningin Mathilde het project “Rondleidingen door jongeren” van de Jeugdraad van Molenbeek, gesteund door het Koningin Mathildefonds.

Materiële deprivatie bij kinderen in België in een oogopslag

Stand van zaken betreffende de materiële deprivatie van kinderen in België, gebaseerd op gegevens verzameld in 2021 door STATBEL.

Zeg ook ja tegen 'JEZ!'

Het jongerencollectief JEZ! streeft ernaar om jongeren terug in het hart van de samenleving te plaatsen, hen te verbinden en hen een stem en gezicht te geven.

Verhalen

Fonds Tinne Boes steunt studenten in moeilijke situaties

Kinderen en jongeren

"Dankzij de steun van het Fonds kon ik me volledig op mijn studie toeleggen."
Fadi Belouni, oud-student gesteund door het Fonds Tinne Boes

‘Humans of… Vlaams-Brabant’: binnenkijken in de leefwereld van jongeren

Kinderen en jongeren

“Jongeren hebben veel te zeggen, maar ze krijgen geen gehoor. Wij geven hun de keuze: opgeven of het op een andere manier proberen.”
Zakayo Wandoloh
StampMedia

Speelgoedcheques vinden hun weg naar kinderen in kwetsbare gezinnen

Kinderen en jongeren

“Door corona is het moeilijk om met sommige gezinnen contact te houden. De speelgoedcheques geven ons een goede aanleiding om het gesprek weer aan te knopen.”
Martine De Regge
Coördinator vzw De Sloep (Gent)