OPGELET! Tussen 2 en 9 februari zal het candidate.kbs-frb.be platform niet beschikbaar zijn wegens onderhoudswerken.

Kansarmoede en uitsluiting

Initiatieven ondersteunen die mensen in armoede helpen.

Naast de maatregelen die overheden nemen, zetten duizenden organisaties, verenigingen en individuen – professionals en vrijwilligers – zich in om armoede te bestrijden. De Stichting vindt het belangrijk om haar steentje bij te dragen tot een meer solidaire wereld.

Onze acties

  • verenigingen en organisaties die personen in armoede helpen, financieel steunen;
  • nieuwe vormen van armoede opsporen aan de hand van observaties en informatie van het terrein, en nieuwe benaderingen voor armoedebestrijding testen;
  • nieuwe mechanismen opzetten om te luisteren naar personen in bestaansonzekerheid of personen die het gevoel hebben dat ze maatschappelijk achteruitgaan;
  • advocacy bij overheden en burgers om hun aandacht te vestigen op de realiteit en de behoeften van mensen in armoede.

Kansarmoede en uitsluiting maakt deel uit van het programma Sociale rechtvaardigheid en Armoede

Projectoproepen

Taymans (Fonds André en Jacqueline Taymans) - 2020

Sociale inclusie in Molenbeek stimuleren. Steun aan acties die sport combineren met huistaakbegeleiding.

Bekendgemaakt

Projectoproep Fonds Solmido 2022

Financiële steun voor verenigingen die projecten van algemeen belang ontwikkelen rond sociale aspecten, gezondheid, opleiding of onderwijs in de regio van Charleroi.

Bekendgemaakt

ING Fonds voor een Digitalere Samenleving 2023

Het uit werken van vormingen en begeleidingen rond digitale inclusie voor organisaties die in direct contact staan met personen in een maatschappelijk kwetsbare positie.

Open

Kregen steun

Relais Première Urgence

Hulp aan gezinnen in sociale/financiële moeilijkheden, Relais Première Urgence, Virton

Voor kleuter-, basis- en middelbare scholieren uit kansarme gezinnen: betalen van schoolmaaltijden, speel-, ontspannings- en/of sportactiviteiten en vakantiekampen.

Armée du Salut

Rugpijn voorkomen bij voedselhulpvrijwilligers en begunstigden

Rugpijn bij het ontvangen/vullen van pakketten voorkomen via opleiding rond werkhouding en via reorganisatie van lokalen; en caddies aankopen voor begunstigden.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Solidariteitsrekening Scholen in de schoot van de Koning Boudewijnstichting

Als school giften inzamelen om leerlingen uit kwetsbare gezinnen discreet financieel tegemoet te komen en het hen zo mogelijk maken met gelijke kansen het schooljaar te doorlopen…

Fondsen en filantropieformules

Celina Ramos (Fonds)

Steun aan kleinschalige projecten die inspelen op actuele noden in de samenleving. De projecten worden gedragen door mensen die sterk verankerd zijn in de lokale gemeenschap.

Press Releases

Praktische gids helpt familiale bewindvoerders op weg

De KBS, in samenwerking met de Federatie van het Notariaat en de FOD Justitie, gaf een update aan haar praktische gids voor mensen die de rol van bewindvoerder op zich nemen.

De Warmste Week vlamt met 5.081.675 euro voor 270 projecten rond kansarmoede

Kansarmoede was het centrale thema van De Warmste Week 2022. Het is duidelijk dat de Vlaming mensen in armoede een warm hart toedraagt.

269.000 euro voor 12 verenigingen die elke vorm van uitsluiting bestrijden

Het Fonds VINCI steunt 12 organisaties die de toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen van mensen in een situatie van sociaal-economische kansarmoede.

Verhalen

Snelle en onbureaucratische hulpverlening in tijden van nood

Kansarmoede en uitsluiting

"Wij willen de kinderen en jongeren sterk maken voor een leven in solidariteit en harmonie”
Marie-Claire Hellmann
projectleidster

In het onthaalhuis Accueil Montfort vinden vrouwen die leven in een situatie van uitsluiting hulp en warmte

Kansarmoede en uitsluiting

"De € 5.000 noodhulp van de KBS zal de klap helpen verzachten en voorkomen dat de bijdrage van de bewoners duurder wordt."
Elisabeth Deladrier
directeur van Accueil Montfort

Een warme thuis om de winter door te komen

Kansarmoede en uitsluiting

“Er zijn nog grotere organisaties dan de onze, die het wellicht nog meer nodig hebben. Iedereen zit in de problemen, wij willen dat iedereen een deel van de hulp kan krijgen om open te blijven”
Pascale Cockhuyt
coördinator Wieder