Kansarmoede en uitsluiting

Initiatieven ondersteunen die mensen in armoede helpen.

Naast de maatregelen die overheden nemen, zetten duizenden organisaties, verenigingen en individuen – professionals en vrijwilligers – zich in om armoede te bestrijden. De Stichting vindt het belangrijk om haar steentje bij te dragen tot een meer solidaire wereld.

Onze acties

  • verenigingen en organisaties die personen in armoede helpen, financieel steunen;
  • nieuwe vormen van armoede opsporen aan de hand van observaties en informatie van het terrein, en nieuwe benaderingen voor armoedebestrijding testen;
  • nieuwe mechanismen opzetten om te luisteren naar personen in bestaansonzekerheid of personen die het gevoel hebben dat ze maatschappelijk achteruitgaan;
  • advocacy bij overheden en burgers om hun aandacht te vestigen op de realiteit en de behoeften van mensen in armoede.

Kansarmoede en uitsluiting maakt deel uit van het programma Sociale rechtvaardigheid en Armoede

Projectoproepen

Respijt Initiatieven

De projecten moeten inwoners van de 9 gemeenten die het zwaarst getroffen zijn door de overstromingen, de gelegenheid bieden om op adem te komen in een gezellige en aangename sfe…

Bekendgemaakt

Vrienden van Sint-Vincentius Limburg (Fonds) - 2022

Steun aan sociaal innoverende projecten, geleid door Sint-Vincentius conferenties uit Limburg, die zich inzetten voor kwetsbare mensen in de provincie Limburg die in armoede leve…

Open

Fonds Norma Joossens - steun aan acteurs/actrices

Fonds Norma Joossens - steun aan acteurs/actrices

Bekendgemaakt

Kregen steun

Formidable

mobile shower

Een mobiele douche koppelen aan een omgebouwde bestelwagen met 2 wasmachines en droogkasten, om kwetsbare, dakloze mensen, in hun eigen omgeving, twee diensten tegelijk aan te bi…

RMPAC Asbl - Service de santé mentale

Groupe de Langage Oral Molly. Une petite marionnette de tortue sera notre mascotte au fil des séances de groupe. Nous l’avons baptisée Molly, en lien avec les jeux de mots : Mot - Lit (lecture) ou Mot - lie (le lien aux autres)

Oprichten van een wekelijkse taalgroep (Oral Molly) die wordt begeleid door een logopediste en een psychologe, om de relationele en affectieve taalvaardigheid, en de woordenschat…

Loginove

Easy Wash ou comment, en logement d'insertion, entretenir son linge et son logement à peu de frais, dans le respect de l'environnement

Aankopen van een wasmachine en een collectieve droogkast voor een gebouw met 13 integratiestudio's voor alleenstaande vrouwen die in armoede leven; en workshops organiseren, om s…

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Solidariteitsrekening Scholen in de schoot van de Koning Boudewijnstichting

Als school giften inzamelen om leerlingen uit kwetsbare gezinnen discreet financieel tegemoet te komen en het hen zo mogelijk maken met gelijke kansen het schooljaar te doorlopen…

Fondsen en filantropieformules

Human Rights Watch (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen de campagne ‘Human Rights Watch's Global Challenge’, die diepteonderzoek combineert met sensibilisatie en advocacy bij beleidsmakers.

Press Releases

Het digitaal gebruik van essentiële diensten: niet gelijk voor alle Belgen

Het digitaal gebruik van essentiële diensten: niet gelijk voor alle Belgen. Een studie uitgevoerd in opdracht van de KBS geeft een overzicht van de ongelijkheid in het gebruik va…

Het ING Fonds voor een Digitalere Samenleving geeft een boost aan de ondersteuning van digitale vaardigheden

Het ING Fonds voor een Digitalere Samenleving geeft een boost aan de ondersteuning van digitale vaardigheden: negen projecten gesteund voor een totaal bedrag van bijna 300.000 eu…

Versterking van het sociaal energietarief

Aanbevelingen van het Platform tegen Energiearmoede, gecoördineerd door de Koning Boudewijnstichting, om het sociaal energietarief te versterken.

Verhalen

Een helpende hand voor de meest kwetsbaren

Kansarmoede en uitsluiting

"Sinds de coronacrisis belandden veel mensen in armoede en kwamen ze bij ons aankloppen."
Laurent Fremal
Co-coördinator vzw Une main tendue

Solidariteit en voedselbedeling in Oostende

Kansarmoede en uitsluiting

“We merken dat gepensioneerden, zeker alleenstaanden, niet toekomen met hun pensioen. Het is moeilijk dat toe te geven. Soms weten zelfs hun eigen kinderen dat niet.”
Dominique Degraeve
Col.Sol/In.Tacte vzw uit Oostende (rechts op de foto, samen met een vrijwilligster)

“Trots dat we open blijven voor onze mensen

Kansarmoede en uitsluiting

“Cliënten vragen vaak bezorgd of Open Plaats open blijft. ‘Geen zorgen maken’, antwoordden we dan.”
Tine Van Rumst
Directeur vzw Open Plaats uit Gent