Kansarmoede en uitsluiting

Initiatieven ondersteunen die mensen in armoede helpen.

Naast de maatregelen die overheden nemen, zetten duizenden organisaties, verenigingen en individuen – professionals en vrijwilligers – zich in om armoede te bestrijden. De Stichting vindt het belangrijk om haar steentje bij te dragen tot een meer solidaire wereld.

Onze acties

  • verenigingen en organisaties die personen in armoede helpen, financieel steunen;
  • nieuwe vormen van armoede opsporen aan de hand van observaties en informatie van het terrein, en nieuwe benaderingen voor armoedebestrijding testen;
  • nieuwe mechanismen opzetten om te luisteren naar personen in bestaansonzekerheid of personen die het gevoel hebben dat ze maatschappelijk achteruitgaan;
  • advocacy bij overheden en burgers om hun aandacht te vestigen op de realiteit en de behoeften van mensen in armoede.

Kansarmoede en uitsluiting maakt deel uit van het programma Sociale rechtvaardigheid en Armoede

Projectoproepen

2024A - Solidariteitsrekening Scholen in de schoot van de Koning Boudewijnstichting

Als school giften inzamelen om leerlingen uit kwetsbare gezinnen discreet financieel tegemoet te komen en het hen zo mogelijk maken met gelijke kansen het schooljaar te doorlopen…

Open

2023C - Solidariteitsrekening Scholen in de schoot van de Koning Boudewijnstichting

Als school giften inzamelen om leerlingen uit kwetsbare gezinnen discreet financieel tegemoet te komen en het hen zo mogelijk maken met gelijke kansen het schooljaar te doorlopen…

Bekendgemaakt

Streekmotor 23 - Verbind mens en omgeving

Ondersteuning van lokale projecten in de Vlaamse Ardennen en Denderstreek, die inspelen op de noden en uitdagingen van mens en omgeving.

Bekendgemaakt

Kregen steun

Broeiklas

Broeiklas vzw: Kwetsbare ouders betrekken bij thuisopvolging/motivatie van kind(eren)

Ouders, vanuit de huiswerkbegeleiding uitnodigen op open huiswerkklassen en vorming op maat, om hen te helpen hun kinderen thuis beter op te volgen/motiveren.

FIFOLI (Fit for life)

Food & Zo: Wekelijkse, lokale vers- en kledingmarkt voor gezinnen in nood, FiFoLi vzw

Met veel vrijwilligers als een inclusief TEAM, samen met/voor kwetsbare gezinnen verse producten, kleding, speelgoed aanbieden in een kosteloze/vrije winkelformule.

BeCode

BeCode: Oriëntatietraject rond CyberSecurity voor kwetsbare werkzoekenden

In Gent en Charleroi, een prekwalificatietraining in CyberSecurity geven, die leidt naar een kwalificatieopleiding, maar ook naar instapbanen in systemen/netwerken (helpdesk).

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Solidariteitsrekening Scholen in de schoot van de Koning Boudewijnstichting

Als school giften inzamelen om leerlingen uit kwetsbare gezinnen discreet financieel tegemoet te komen en het hen zo mogelijk maken met gelijke kansen het schooljaar te doorlopen…

Fondsen en filantropieformules

Ixelles - Le Refuge Bruxelles (Projectrekening)

"Oprichting van een tweedehands kledingwinkel, een plaats voor sociaal-professionele integratie enbewustwording van transfobie en homofobie."

Fondation Claude Beckers (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten die zich richt op kinderen (tot 21 jaar) en volwassenen in precaire situaties of met verkorte levensverwachting.

Press Releases

Een Hart voor West-Vlaanderen steunt dit jaar 44 projecten die zich inzetten voor kanszoekende kinderen en jongeren in onze provincie

Na een projectoproep waar opnieuw massaal werd op ingetekend, steunt Een Hart voor West- Vlaanderen, een project van het Streekfonds West-Vlaanderen, in 2023 44 organisaties die …

Als alleen solidariteit je toestaat te eten

Als antwoord op de vele uitdagingen waarmee de voedselhulpsector wordt geconfronteerd, steunt de KBS 71 organisaties, voor een totaalbedrag van 500.000 euro.

Praktische gids helpt familiale bewindvoerders op weg

De KBS, in samenwerking met de Federatie van het Notariaat en de FOD Justitie, gaf een update aan haar praktische gids voor mensen die de rol van bewindvoerder op zich nemen.

Verhalen

Casa Legal: een vereniging van advocaten die betere toegang tot justitie biedt

Kansarmoede en uitsluiting

"Mensen kloppen hier aan voor juridische hulp. Maar we bieden veel meer dan dat. We werken interdisciplinair.”
Noémie Segers
medeoprichtster

Forbidden Colours: een veilige haven voor iedereen

Kansarmoede en uitsluiting

"Bij Forbidden Colours zie ik diezelfde drang om een plek te creëren waar mensen niet worden uitgesloten. Een plek waar het niet is ‘wij tegen zij’, maar ‘wat verbindt ons met hen?’"
Lukas Dhont

De kracht van “samen”

Kansarmoede en uitsluiting

“Het doet je iets als je hoort dat een gezin voor het eerst in een week een goeie maaltijd krijgt.”
Laurent Dupon
coördinator Voedselwinning Jeugdhulp vzw