OPGELET! Tussen 2 en 9 februari zal het candidate.kbs-frb.be platform niet beschikbaar zijn wegens onderhoudswerken.

Geschiedenis en archeologie

Historisch waardevolle documenten en archieven bewaren.

Door documenten en archieven te bewaren, kunnen we erfgoed in zijn historische, economische en maatschappelijke context plaatsen en zo beter begrijpen. De Koning Boudewijnstichting vindt het belangrijk dat deze documenten en archieven toegankelijk zijn voor het publiek. Ze zet zich daarom in om documenten te bewaren en historische archieven te ontsluiten. Fondsen ondersteunen historisch onderzoek en archeologie.

Onze acties

  • historisch waardevolle archieven en documenten verwerven en ze in bewaring geven aan musea en openbare instellingen;
  • historisch onderzoek stimuleren;
  • filantropie ten voordele van historisch of archeologisch werk bevorderen.

Geschiedenis en archeologie maakt deel uit van het programma Erfgoed en cultuur

Meer informatie op erfgoed-kbs.be

Projectoproepen

Fonds Sillon d'Art - Projectoproep 2022

Promoten van culturele en artistieke activiteiten in de provincie Luxemburg

Bekendgemaakt

Fonds Irène Heidebroek-Eliane van Duyse - Projectoproep 2022

Jaarlijkse wedstrijd om jongeren tussen 12 en 18 jaar voor kunst en geschiedenis te sensibiliseren.

Bekendgemaakt

Fonds Irène Heidebroek-Eliane van Duyse - Projectoproep 2023

Jaarlijkse wedstrijd om jongeren tussen 12 en 18 jaar voor kunst en geschiedenis te sensibiliseren.

Open

Kregen steun

Patrimoine à roulettes

Success stories

Vertrekkende van de kunst- en architectuurcollectie van het Van Buuren Museum in Brussel ontwikkelen de leerlingen van het Instituut René Cartigny cryptische videoclips voor de s…

MUS-E Belgium

COLLECTIONS

Onder begeleiding van professionele kunstenaars zetten leerlingen uit Nederlandstalige en Franstalige scholen in Brussel een artistiek bezoekerstraject op voor het Koninklijk Mus…

William Riguelle

Jean Capart, fondateur de l'égyptologie belge (prolongation)

Bekronen van een thesis over de houding van de mens tegenover het dier in een stedelijk milieu in de Zuidelijke Nederlanden en het Prinsdom Luik, in de 17de-18de eeuw.

Fondsen en filantropieformules

Grenadiers van Montenaken Burgerzin, volharden en mededogen - Landen (Projectrekening)

Aankopen/laten maken van Belgische legeruniformen, model 1830, op vraag van de Grenadiers van Montenaken, met als slogan 'Volharden, doorzetten, medeleven en herdenken'.

Virga Jessefeesten (Fonds Vrienden van)

Filantropen zamelen middelen in om de traditie van de zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten en de ommegang in Hasselt verder te zetten.

Kazerne Dossin (Fonds Vrienden Van)

Filantropen steunen projecten om de historische Kazerne Dossin in Mechelen uit te bouwen tot een museum en documentatiecentrum over de schending van mensenrechten tijdens de 2de …