Geschiedenis en archeologie

Historisch waardevolle documenten en archieven bewaren.

Door documenten en archieven te bewaren, kunnen we erfgoed in zijn historische, economische en maatschappelijke context plaatsen en zo beter begrijpen. De Koning Boudewijnstichting vindt het belangrijk dat deze documenten en archieven toegankelijk zijn voor het publiek. Ze zet zich daarom in om documenten te bewaren en historische archieven te ontsluiten. Fondsen ondersteunen historisch onderzoek en archeologie.

Onze acties

  • historisch waardevolle archieven en documenten verwerven en ze in bewaring geven aan musea en openbare instellingen;
  • historisch onderzoek stimuleren;
  • filantropie ten voordele van historisch of archeologisch werk bevorderen.

Geschiedenis en archeologie maakt deel uit van het programma Erfgoed en cultuur

Meer informatie op erfgoed-kbs.be

Projectoproepen

Prix Robert Beaujean 2023 - Projectoproep voor individuen

Het belonen van de verwezenlijker van een waardevol werk op het gebied van de Waalse archeologie of geschiedenis.

Open

Prix Robert Beaujean 2023 - Projectoproep voor organisaties

Het belonen van de verwezenlijker van een waardevol werk op het gebied van de Waalse archeologie of geschiedenis.

Open

Fonds Sophie Wittemans - Projectoproep 2023 - voor organisaties

Steun voor onderzoek naar de geschiedenis van de gidsen- en scoutsbewegingen in België, met het oog op publicaties.

Bekendgemaakt

Kregen steun

Société Archéologique de Namur

Project folkloristische steltlopersbattle in Namen, en, Expo/publicatie 'Pictoresque'

Voltooien restauratie van 4 kunstwerken (18e eeuw) rond steltloperspraktijk in de Pôle des Bateliers, en, expo/publicatie rond nationaal monumentaal erfgoed (19e eeuw) in Namen.

Damiaanmuseum

De koffer van Damiaan: educatief museumaanbod voor 1ste en 2de graad basisonderwijs

Een educatief aanbod (workshops, digitale lesmap) rond de figuur/waarden van Damiaan creëren, dat aansluit bij hedendaagse leerdoelen (denken, doen, beleven, diversiteit).

William Riguelle

Jean Capart, fondateur de l'égyptologie belge (prolongation)

Bekronen van een thesis over de houding van de mens tegenover het dier in een stedelijk milieu in de Zuidelijke Nederlanden en het Prinsdom Luik, in de 17de-18de eeuw.

Fondsen en filantropieformules

La SAN (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten van La SAN gericht op het behoud en de ontsluiting van (kunst)werken en documenten inzake geschiedenis, kunst en archeologie in de provincie Namen.

Fonds Sophie Wittemans

De doelstelling van het Fonds is het aanmoedigen van onderzoek naar de geschiedenis van de gidsen- en scoutsbewegingen in België, met het oog op publicaties.

Jean Capart (Fonds)

Het historisch erfgoed ontsluiten van de Belgische egyptoloog Jean Capart, om de egyptologie in België in al haar historische en wetenschappelijke aspecten te stimuleren.