Geschiedenis en archeologie

Historisch waardevolle documenten en archieven bewaren.

Door documenten en archieven te bewaren, kunnen we erfgoed in zijn historische, economische en maatschappelijke context plaatsen en zo beter begrijpen. De Koning Boudewijnstichting vindt het belangrijk dat deze documenten en archieven toegankelijk zijn voor het publiek. Ze zet zich daarom in om documenten te bewaren en historische archieven te ontsluiten. Fondsen ondersteunen historisch onderzoek en archeologie.

Onze acties

  • historisch waardevolle archieven en documenten verwerven en ze in bewaring geven aan musea en openbare instellingen;
  • historisch onderzoek stimuleren;
  • filantropie ten voordele van historisch of archeologisch werk bevorderen.

Geschiedenis en archeologie maakt deel uit van het programma Erfgoed en cultuur

Meer informatie op erfgoed-kbs.be

Projectoproepen

Fonds Sophie Wittemans - Projectoproep 2024 voor individuen

Steun voor onderzoek naar de geschiedenis van de gidsen- en scoutsbewegingen in België, met het oog op publicaties.

Bekendgemaakt

Fonds Sophie Wittemans - Projectoproep 2024 voor organisaties

Steun voor onderzoek naar de geschiedenis van de gidsen- en scoutsbewegingen in België, met het oog op publicaties.

Bekendgemaakt

Prix Robert Beaujean 2024- Projectoproep voor individuen

Het belonen van de verwezenlijker van een waardevol werk op het gebied van de Waalse archeologie of geschiedenis.

Open

Kregen steun

Université Libre de Bruxelles

Jean Capart, fondateur de l'égyptologie belge (prolongation)

Voortzetten van het project van de biografie 'Jean Capart, grondlegger van de Belgische Egyptologie'.

Fondation Boghossian

Steunacties + tentoonstelling Armenië

Steunacties i.s.m. Iconem en de tentoonstelling van unieke stukken uit het Musée Arménien in Frankrijk.

Geopark Famenne-Ardenne

Cave Comic

Digitale comics ten behoeve van onderzoek en popularisering in archeologie en geologisch erfgoed o.l.v. wetenschappers van het Géopark Famenne-Ardenne.

Fondsen en filantropieformules

Sophie Wittemans (Fonds)

De doelstelling van het Fonds is het aanmoedigen van onderzoek naar de geschiedenis van de gidsen- en scoutsbewegingen in België, met het oog op publicaties.

Carlos de Amberes (Fonds Vrienden van)

Filantropen ondersteunen de vzw Carlos de Amberes dat de culturele uitwisseling, en de kennis van de historische relaties, tussen Spanje en België faciliteert.

Grenadiers van Montenaken Burgerzin, volharden en mededogen - Landen (Projectrekening)

Aankopen/laten maken van Belgische legeruniformen, model 1830, op vraag van de Grenadiers van Montenaken, met als slogan 'Volharden, doorzetten, medeleven en herdenken'.