Geschiedenis en archeologie

Historisch waardevolle documenten en archieven bewaren.

Door documenten en archieven te bewaren, kunnen we erfgoed in zijn historische, economische en maatschappelijke context plaatsen en zo beter begrijpen. De Koning Boudewijnstichting vindt het belangrijk dat deze documenten en archieven toegankelijk zijn voor het publiek. Ze zet zich daarom in om documenten te bewaren en historische archieven te ontsluiten. Fondsen ondersteunen historisch onderzoek en archeologie.

Onze acties

  • historisch waardevolle archieven en documenten verwerven en ze in bewaring geven aan musea en openbare instellingen;
  • historisch onderzoek stimuleren;
  • filantropie ten voordele van historisch of archeologisch werk bevorderen.

Geschiedenis en archeologie maakt deel uit van het programma Erfgoed en cultuur

Meer informatie op erfgoed-kbs.be

Projectoproepen

Sillon d'Art (Fonds Sillon d'Art)

Promoten van culturele en artistieke activiteiten in de provincie Luxemburg

Loopt binnenkort af!

Heidebroek-van Duyse 2022 (Fonds Irène Heidebroek-Eliane van Duyse)

Jaarlijkse wedstrijd om jongeren tussen 12 en 18 jaar voor kunst en geschiedenis te sensibiliseren.

Open

Beaujean (Prix Robert Beaujean) - Projectoproep voor organisaties

Beloning van de maker van een waardevol werk op het gebied van Waalse archeologie of geschiedenis

Bekendgemaakt

Kregen steun

William Riguelle

Jean Capart, fondateur de l'égyptologie belge (prolongation)

Bekronen van een verhandeling over het discours van de mens en zijn praktijk tegenover het dier in een stedelijk milieu in de Zuidelijke Nederlanden en het Prinsdom Luik, in de 1…

Aisnagué

« Moulins » par l’ASBL Aisnagué du moulin de Lafosse.Un spectacle anthropologique et poétique qui revisite, de manière sensorielle et artistique, diverses facettes matérielles et immatérielles de cette figure « clé » de notre paysage patrimonial.

Organiseren van een antropologische, poëtische voorstelling over de watermolen van Lafosse, met acteurs, vertellers en muzikanten die op een zintuiglijke, kunstzinnige manier ter…

Association Royale Dynastie et Patrimoine culturel / Koninklijke Vereniging Dynastie en Cultureel Erfgoed

Dynastie et patrimoine culturel

Beheren en ontwikkelen van de collecties van de Dynastie om hun bijdrage aan de ontwikkeling van België beter bekend te maken; en daarom ook organiseren van conferenties, tentoon…

Fondsen en filantropieformules

Belgian Aviation Preservation Association

De stukken aankopen die nodig zijn voor de restauratie van een medium bommenwerper North American B-25 Mitchell uit de Tweede Wereldoorlog.

Sillon d'Art (Fonds)

Ondersteuning van de culturele, artistieke en muzikale activiteiten in Maboge (La Roche) en omgeving om de culturele samenwerking, de uitwisseling en het welzijn te bevorderen.

L'Atelier marin

Nabouwen van het schip 'Le Grand Vaisseau de Versailles' om in Brussel een participatieve scheepswerf te ontwikkelen en om navigatiekansen te geven aan kwetsbare mensen (vrijwill…