Focuslanden Afrika: Benin, Burundi, DR Congo, Senegal, Togo

Projecten van algemeen belang ondersteunen in Centraal- en West-Afrika en plaatselijke leiders versterken.

Naast DR Congo en Burundi horen ook Benin, Togo en Senegal bij de landen in Afrika die voorrang krijgen in de activiteiten van de Koning Boudewijnstichting. Wij ondersteunen projecten die sociale impact en economische zelfredzaamheid bevorderen, en die rekening houden met de klimaatverandering. Wij ondersteunen leaders van de plaatselijke burgersamenleving (individuen, organisaties, sociale-economiebedrijven) en bevorderen het kennisdelen bij hen. Om onze impact te vergroten, werken wij samen met andere partners en filantropische organismen, via Myriad, alliantie voor grensoverschrijdende schenkingen.

Onze acties

  • particulieren, organisaties en bedrijven begeleiden die de levensomstandigheden van de bevolking in Afrika willen verbeteren;
  • financiële en/of technische steun bieden aan organisaties en leaders van de civiele samenleving voor hun ontwikkelingsprojecten of hun algemene werking;
  • leningen en bankgaranties toekennen aan spelers van de burgersamenleving. Meer informatie in ons subprogramma Ondernemingen voor ontwikkeling;
  • goede praktijken en netwerkvorming tussen de spelers van het maatschappelijke middenveld bevorderen.

Focuslanden Afrika: Benin, Burundi, DR Congo, Senegal, Togo maakt deel uit van het programma Internationaal

Meer informatie op kbfafrica.org en myriad.org

Kregen steun

Een hart voor Bumba

vzw Een hart voor Bumba: Steun voor werking ziekenhuis/school in Bumba, DRC

Steun voor het project om een zuurstofconcentrator en aspiratietoestel verwerven voor de operatiezaal van het ziekenhuis in Bumba.

Een hart voor Bumba

Betaling hospitaalfacturen van mensen in armoede in de Notre-Damekliniek in Bumba, DRC

Financieren van onbetaalde facturen van armen die dringend een behandeling/operatie nodig hadden in de kliniek Notre-Dame de Bumba.

Een hart voor Bumba

Aankoop medicatie voor Hospitaal in DCR Bumba

Broodnodige medicatie (malaria, tuberculose, insuline) verstrekken aan de arme bevolking in Bumba (noorden van DRC), die wordt behandeld in het lokale brousseziekenhuis.

Fondsen en filantropieformules

Simon T (Fonds)

Steun voor initiatieven die hulp bieden aan kinderen en jongvolwassenen in armoede in Afrika.

Coelio (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten van Coelio die de ontwikkeling van spijsverterings- en laparoscopische chirurgie bevordert.

Willy en Louise De Cocker-Vande Kerkhove (Fonds)

Hulp voor slechthorenden en doven, in België en in de rest van de wereld.

Verhalen

Congo helpen op de digitale trein te springen

Focuslanden Afrika: Benin, Burundi, DR Congo, Senegal, Togo

"Je kan hier afstuderen aan de universiteit zonder ooit één computer te hebben aangeraakt."
Samy Mwamba
mede-oprichter van Itot Africa

Data verzamelen in de strijd tegen ondervoeding

Focuslanden Afrika: Benin, Burundi, DR Congo, Senegal, Togo

"Officieel is één op de twee kinderen ondervoed maar het is het zichtbare deel van de ijsberg, de reële cijfers liggen nog hoger."
Dokter Adolphe Nyakasane
directeur van de ngo Kesho Congo