Focuslanden Afrika: Benin, Burundi, DR Congo, Senegal, Togo

Projecten van algemeen belang ondersteunen in Centraal- en West-Afrika en plaatselijke leiders versterken.

Naast DR Congo en Burundi horen ook Benin, Togo en Senegal bij de landen in Afrika die voorrang krijgen in de activiteiten van de Koning Boudewijnstichting. Wij ondersteunen projecten die sociale impact en economische zelfredzaamheid bevorderen, en die rekening houden met de klimaatverandering. Wij ondersteunen leaders van de plaatselijke burgersamenleving (individuen, organisaties, sociale-economiebedrijven) en bevorderen het kennisdelen bij hen. Om onze impact te vergroten, werken wij samen met andere partners en filantropische organismen waaronder KBFUS en KBF CANADA.

Onze acties

  • particulieren, organisaties en bedrijven begeleiden die de levensomstandigheden van de bevolking in Afrika willen verbeteren;
  • financiële en/of technische steun bieden aan organisaties en leaders van de civiele samenleving voor hun ontwikkelingsprojecten of hun algemene werking;
  • leningen en bankgaranties toekennen aan spelers van de burgersamenleving. Meer informatie in ons subprogramma Ondernemingen voor ontwikkeling;
  • goede praktijken en netwerkvorming tussen de spelers van het maatschappelijke middenveld bevorderen.

Focuslanden Afrika: Benin, Burundi, DR Congo, Senegal, Togo maakt deel uit van het programma Internationaal

Meer informatie op kbfafrica.org

Kregen steun

La chaloupe

Le chœur de Carrefour Jeunesse.

Investeren in muziekinstrumenten, opleiding en muzikale animatie van kwetsbare jongeren in Comè (Zuid-Benin) en oprichten van een kinderkoor, met enkele volwassen stemmen.

Initiative Développement Pêche

Exploitation de la cocoteraie et du centre de transformation de manioc, Sud-Bénin

Steunen van de uitbating van een kokosplantage en een verwerkingscentrum voor maniok (Zuid-Benin): installeren irrigatiesysteem, herinrichten atelier, opvangen van stagiairs.

Initiative Développement Pêche

Soutien aux maisons maternelles au Sud-Bénin

Financieren van het loon van de verantwoordelijken van kindercrèches in Zuid-Benin en van een ondersteuningsprogramma voor goede voeding en gezondheidsopvolging.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

jonge Congolese vrouw verkoopt fruit en groenten op de lokale Markt in Kinshasa

VillageFXB

Het VillageFXB programma helpt de allerarmste gezinnen in de wereld om hun waardigheid te hervinden, mét duurzaam resultaat

Burundezen aan het werk in de koffiewasserij waar de geplukte bessen worden gedroogd

Duurzame koffie in Burundi

Steun aan koffieboeren die in coöperaties zijn verenigd, om hun economische activiteit om te vormen tot een motor van duurzame lokale ontwikkeling.

Fondsen en filantropieformules

Willy Wynants (Fonds)

Steun voor kwetsbare kinderen in Afrika door medische hulp, zelfredzaamheid en bloedvoorziening in levensbedreigende situaties, en door goede opvang voor weeskinderen.

Van der Poorten - Vermeiren (Fonds)

Steun voor projecten van organisaties die wereldwijd tussenkomen in humanitaire noodsituaties of tegen levensbedreigende ziekten (Azië, Afrika, Centraal/Zuid-Amerika).

Opéra Terre d'Orage (Fonds)

Oprichting van een centrum voor permanente vorming voor muzikale artiesten, in het bijzonder lyrische zangers, in Kinshasa (DR Congo), en productie van operavoorstellingen in sam…