Focuslanden Afrika: Benin, Burundi, DR Congo, Senegal, Togo

Projecten van algemeen belang ondersteunen in Centraal- en West-Afrika en plaatselijke leiders versterken.

Naast DR Congo en Burundi horen ook Benin, Togo en Senegal bij de landen in Afrika die voorrang krijgen in de activiteiten van de Koning Boudewijnstichting. Wij ondersteunen projecten die sociale impact en economische zelfredzaamheid bevorderen, en die rekening houden met de klimaatverandering. Wij ondersteunen leaders van de plaatselijke burgersamenleving (individuen, organisaties, sociale-economiebedrijven) en bevorderen het kennisdelen bij hen. Om onze impact te vergroten, werken wij samen met andere partners en filantropische organismen waaronder KBFUS en KBF CANADA.

Onze acties

  • particulieren, organisaties en bedrijven begeleiden die de levensomstandigheden van de bevolking in Afrika willen verbeteren;
  • financiële en/of technische steun bieden aan organisaties en leaders van de civiele samenleving voor hun ontwikkelingsprojecten of hun algemene werking;
  • leningen en bankgaranties toekennen aan spelers van de burgersamenleving. Meer informatie in ons subprogramma Ondernemingen voor ontwikkeling;
  • goede praktijken en netwerkvorming tussen de spelers van het maatschappelijke middenveld bevorderen.

Focuslanden Afrika: Benin, Burundi, DR Congo, Senegal, Togo maakt deel uit van het programma Internationaal

Meer informatie op kbfafrica.org

Projectoproepen

Toegang tot water in Haut-Katanga, DRC

Duurzame verbetering van de toegang tot veilig water

Bekendgemaakt

Kregen steun

PROMA

Niété, Kameroen

Bouwen van 3 klassen voor tweetalige katholieke basisschool Saint-Joseph, dankzij een werknemer van agro-industrieel bedrijf Niété-Hévécam, in Kameroen.

REMA Medical Technologies

REMA: Verbeteren medische contacten/beslissingen gezondheidswerkers in Afrika

Voorzien in een betere samenwerking en permanent afstandsonderwijs voor Afrikaanse gezondheidswerkers via medisch platform van Rema Medical Technologies.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Burundezen aan het werk in de koffiewasserij waar de geplukte bessen worden gedroogd

Duurzame koffie in Burundi

Steun aan koffieboeren die in coöperaties zijn verenigd, om hun economische activiteit om te vormen tot een motor van duurzame lokale ontwikkeling.

Fondsen en filantropieformules

Marie Antoinette Carlier (Fonds)

Financiële steun geven aan lokale projecten voor en door jongeren in Afrika: Benin, Burundi, DR Congo, Senegal en Togo.

Opéra Terre d'Orage (Fonds)

Oprichting van een centrum voor permanente vorming voor muzikale artiesten, in het bijzonder lyrische zangers, in Kinshasa (DR Congo), en productie van operavoorstellingen in sam…

Verhalen

Data verzamelen in de strijd tegen ondervoeding

Focuslanden Afrika: Benin, Burundi, DR Congo, Senegal, Togo

"Officieel is één op de twee kinderen ondervoed maar het is het zichtbare deel van de ijsberg, de reële cijfers liggen nog hoger."
Dokter Adolphe Nyakasane
directeur van de ngo Kesho Congo