Focuslanden Afrika: Benin, Burundi, DR Congo, Senegal, Togo

Projecten van algemeen belang ondersteunen in Centraal- en West-Afrika en plaatselijke leiders versterken.

Naast DR Congo en Burundi horen ook Benin, Togo en Senegal bij de landen in Afrika die voorrang krijgen in de activiteiten van de Koning Boudewijnstichting. Wij ondersteunen projecten die sociale impact en economische zelfredzaamheid bevorderen, en die rekening houden met de klimaatverandering. Wij ondersteunen leaders van de plaatselijke burgersamenleving (individuen, organisaties, sociale-economiebedrijven) en bevorderen het kennisdelen bij hen. Om onze impact te vergroten, werken wij samen met andere partners en filantropische organismen waaronder KBFUS en KBF CANADA.

Onze acties

  • particulieren, organisaties en bedrijven begeleiden die de levensomstandigheden van de bevolking in Afrika willen verbeteren;
  • financiële en/of technische steun bieden aan organisaties en leaders van de civiele samenleving voor hun ontwikkelingsprojecten of hun algemene werking;
  • leningen en bankgaranties toekennen aan spelers van de burgersamenleving. Meer informatie in ons subprogramma Ondernemingen voor ontwikkeling;
  • goede praktijken en netwerkvorming tussen de spelers van het maatschappelijke middenveld bevorderen.

Focuslanden Afrika: Benin, Burundi, DR Congo, Senegal, Togo maakt deel uit van het programma Internationaal

Meer informatie op kbfafrica.org

Projectoproepen

UBORA Prijs 2023

Bedrijven in de DR Congo belonen die zich hebben onderscheiden door hun excellentie.

Bekendgemaakt

Kregen steun

Iles de Paix

Iles de Paix, Benin

Feed Good Benin: Boerenfamilies helpen een agro-ecologische aanpak te ontwikkelen om hun levensomstandigheden te verbeteren en een eerlijke voedselsysteem te bevorderen.

Médecins Sans Frontières/Artsen zonder grenzen

Artsen Zonder Grenzen, Kinshasa + Soedan

Behandeling van HIV/AIDS in Kinshasa + verlening van medische noodhulp in Soedan.

Artsen Zonder Vakantie

Artsen Zonder Vakantie, Benin

Capaciteitsopbouw voor een betere diagnostiek, behandeling en monitoring van patiënten, een betere hygiëne en afvalbeheer, het onderhoud van biomedische apparatuur …

Fondsen en filantropieformules

MSDC (maison de solidarité des diabétiques au Congo) (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen MSDC-projecten die artsen en diabetespatiënten/-verpleegkundigen helpen met donaties van insuline en zelfcontroleapparatuur voor diabetici.

Verhalen

Congo helpen op de digitale trein te springen

Focuslanden Afrika: Benin, Burundi, DR Congo, Senegal, Togo

"Je kan hier afstuderen aan de universiteit zonder ooit één computer te hebben aangeraakt."
Samy Mwamba
mede-oprichter van Itot Africa

Data verzamelen in de strijd tegen ondervoeding

Focuslanden Afrika: Benin, Burundi, DR Congo, Senegal, Togo

"Officieel is één op de twee kinderen ondervoed maar het is het zichtbare deel van de ijsberg, de reële cijfers liggen nog hoger."
Dokter Adolphe Nyakasane
directeur van de ngo Kesho Congo