Elders in Afrika

Filantropen begeleiden die zich willen inzetten voor het algemeen belang in Afrika.

Afrika is een van de continenten waar de Koning Boudewijnstichting internationaal het meest intensief mee bezig is, overeenkomstig de wensen van de filantropen en de schenkers die zich samen met ons inzetten. Naast de landen die we prioritair begunstigen ondersteunen we ook elders in Afrika projecten van algemeen belang in verschillende domeinen: gezondheid, armoedebestrijding, onderwijs, economie, klimaat… Om onze impact te vergroten werken we samen met andere partners en filantropische organismen waaronder KBFUS en KBF CANADA.

Onze acties

  • particulieren, organisaties en bedrijven begeleiden die willen helpen de levensomstandigheden van de bevolking in Afrika te verbeteren;
  • lokale individuen en organisaties ondersteunen die bijdragen aan de groei in hun land;
  • leningen en bankgaranties toekennen aan spelers van de burgersamenleving. Meer informatie in ons subprogramma Ondernemingen voor ontwikkeling.

Elders in Afrika maakt deel uit van het programma Internationaal

Meer informatie op kbfafrica.org

Kregen steun

WOMEN ADVOCACY PROJECT

Zeep maakt meisjes mondiger/sterker in Harare, Zimbabwe

Meisjes opleiden om zeep te maken/verkopen, teneinde geld te verdienen, en zo te ontsnappen aan extreme armoede en bestand te zijn tegen druk om voor hun 18e te trouwen.

Bonjour Afrique vzw

Bouwen van school in Igoti, Oeganda

Starten met het bouwen van een school in Igoty, na uitstel wegens corona.

Caritas International

Amélioration de l’accès et gestion durable de l'eau pour 60 familles rurales du district Irob en Tigray, Éthiopie

Installeren van collectoren voor het opvangen van hemelwater ten behoeve van 60 kwetsbare gezinnen in een aride gebied in Tigray (Ethiopië) en de gezinnen aanmoedigen om op hun p…

Fondsen en filantropieformules

Mare Nostrum Philanthropy (Fonds)

Promoten en steunen van solidaire humanitaire en culturele projecten, met potentiële multiplicatoreffecten en aandacht voor sociale, educatieve en culturele innovatie.

Kattendans (Projectrekening)

Bouwen van een regenwaterspaarbekken en invoeren van duurzame familiale landbouw via invoering van agroforestery en rainharvesting in Nalou, een afgelegen Dogondorp in Mali, om i…

Kara Karacomité Mol (Projectrekening)

Negen nieuwe waterputten boren in de gemeente Kara Kara in Niger.

Verhalen

Epilepsie in Rwanda uit de schaduw halen

Elders in Afrika

“Voor veel Rwandezen zijn epilepsieaanvallen het gevolg van een vervloeking of een poging tot vergiftiging. Patiënten worden gestigmatiseerd, gemarginaliseerd en geschuwd.”
Dr. Fidèle Sebera
Neuroloog

Teruggrijpen naar het verleden van Congo om een toekomst te bouwen

Elders in Afrika

“Onze burgers hebben zich nooit willen onderwerpen.”
Elikia M’Bokolo

Een juridische identiteit voor iedereen

Azië en Australië Elders in Afrika Latijns-Amerika en Caraïben

"We willen de systematische geboorteaangifte stimuleren bij ouders, lokale gemeenschappen en overheden in Sub-Saharaans Afrika.”
André Franck Ahoyo
Fonds Urgentie Identiteit Afrika