Elders in Afrika

Filantropen begeleiden die zich willen inzetten voor het algemeen belang in Afrika.

Afrika is een van de continenten waar de Koning Boudewijnstichting internationaal het meest intensief mee bezig is, overeenkomstig de wensen van de filantropen en de schenkers die zich samen met ons inzetten. Naast de landen die we prioritair begunstigen ondersteunen we ook elders in Afrika projecten van algemeen belang in verschillende domeinen: gezondheid, armoedebestrijding, onderwijs, economie, klimaat… Om onze impact te vergroten werken we samen met andere partners en filantropische organisaties, via Myriad, alliantie voor grensoverschrijdende schenkingen.

Onze acties

  • particulieren, organisaties en bedrijven begeleiden die willen helpen de levensomstandigheden van de bevolking in Afrika te verbeteren;
  • lokale individuen en organisaties ondersteunen die bijdragen aan de groei in hun land;
  • leningen en bankgaranties toekennen aan spelers van de burgersamenleving. Meer informatie in ons subprogramma Ondernemingen voor ontwikkeling.

Elders in Afrika maakt deel uit van het programma Internationaal

Meer informatie op
kbfafrica.org
myriad.org

Kregen steun

Stichting Projecten Zuid-Afrika

Music Academy for Rural Youth (MARY) - Music education for all!

De Muziekacademie voor plattelandsjongeren (MARY) steunen om de muzikale talenten van kinderen in plattelandsgebieden te versterken en zo bij te dragen tot hun holistische ontwik…

Joseline Moys

Prijs Silver YAFMA in de categorie fictie: ‘Bazigaga’

De genocide woedt hevig in Rwanda in 1994. Dorpsheks Bazigaga neemt een pastoor en zijn dochter, beiden gezocht door de Interahamwe-militie, onder haar vleugels.

David Shongo

Prijs Golden YAFMA in de categorie documentaire: ‘Ceux sans qui la terre ne serait pas la terre’

Documentaire over sociale en ecologische gerechtigheid.

Fondsen en filantropieformules

Sprinkle (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten van vzw Sprinkle, een opvangcentrum voor Aids-weeskinderen in Zuid-Afrika.

Urgence Identité Afrique (Fonds)

Een cultuur van systematische geboorteregistratie bevorderen, in Sub-Sahara Afrika, bij zowel ouders, lokale administraties als bij de Staat.

Origo (Projectrekening)

Kansarme dorpen in Mali, Burkina Faso en Benin (West-Afrika) duurzaam voorzien van zuiver water, om hen in het kader van armoedebestrijding te helpen om beter in hun levensonderh…

Verhalen

Epilepsie in Rwanda uit de schaduw halen

Elders in Afrika

“Voor veel Rwandezen zijn epilepsieaanvallen het gevolg van een vervloeking of een poging tot vergiftiging. Patiënten worden gestigmatiseerd, gemarginaliseerd en geschuwd.”
Dr. Fidèle Sebera
Neuroloog

Teruggrijpen naar het verleden van Congo om een toekomst te bouwen

Elders in Afrika

“Onze burgers hebben zich nooit willen onderwerpen.”
Elikia M’Bokolo

Een juridische identiteit voor iedereen

Azië en Australië Elders in Afrika Latijns-Amerika en Caraïben

"We willen de systematische geboorteaangifte stimuleren bij ouders, lokale gemeenschappen en overheden in Sub-Saharaans Afrika.”
André Franck Ahoyo
Fonds Urgentie Identiteit Afrika