OPGELET! Tussen 2 en 9 februari zal het candidate.kbs-frb.be platform niet beschikbaar zijn wegens onderhoudswerken.

Verhaal

Een helpende hand voor de meest kwetsbaren

In de late namiddag vormt zich een groepje aan de stoep van de vereniging Une main tendue, in de buurt van het station van Namen. Ze wachten op de voedselpakketten en warme maaltijden die zijn klaargemaakt door een tiental vrijwilligers die al van 's ochtends druk bezig zijn met uitladen, sorteren en het vullen van pakketten. Dankzij noodsteun van de Koning Boudewijnstichting bij het begin van de COVID-19-crisis, is de plek ook tijdens het weekend open.

De bedeling start om 16.30 uur stipt en stopt om 19.30 uur. En bedient twaalf mensen per halfuur. "Zonder deze regeling zou er een file staan tot aan het station. We bedelen dagelijks zo'n 120 pakketten”, legt Laurent Fremal uit. Hij is co-coördinator van de vereniging die hulp verleent aan 950 gezinnen, of 3.500 mensen, en belandde ooit zelf in de hel: een faillissement, scheiding, schuldopbouw en overleven op straat, gedurende twee jaar. "Ik weet wat het is om te leven als zwerver, in armoede en isolement. Een grote tegenslag in het leven kan genoeg zijn om in armoede te belanden. Of een virus: sinds de coronacrisis, zien we heel wat nieuwe gezichten, veel zelfstandigen die moesten sluiten, studenten die op kot wonen en hun job verloren."

Marc Lepinois, voorzitter van Une Main tendue: "Veel mensen zitten ook vast in een administratieve rompslomp: gepensioneerden die niet in orde zijn met hun papieren, mensen die nog geen OCMW-uitkering ontvangen, ex-gedetineerden. We zien mensen die aarzelen om binnen te komen, langs de muren lopen, niet weten hoe ze daar geraakt zijn. Al die kwetsbare mensen zijn vaak zeer eenzaam en zoeken contact. Een moeder van vier kinderen legde me uit dat haar bezoek aan de vzw de enige uitstap was die ze zich kon veroorloven."

Een moeilijk einde van de maand

In de gemondmaskerde file, die telkens aangroeit met de vereiste anderhalve meter afstand, wacht iedereen zijn beurt af. Afhankelijk van de gezinsgrootte heeft de betrokkene recht op een, twee of drie voedselbakjes om de week door te komen. Het pakket omvat de standaardproducten van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen: melk, deegwaren, rijst, ontbijtgranen, confituur en choco. Dat wordt aangevuld met producten van voedselbanken en overschotten van grootwarenhuizen uit de streek van Namen: groenten, fruit, wafels, yoghurt of beschuiten, naargelang van de aanvoer. Kostprijs van het pakket tegen de marktprijs: 80 euro. Een klein fortuin voor de krapste budgetten. Hier gaan de pakketten van de hand tegen 2,50 euro, als deelname in de kosten.

Eric bereidt de warme maaltijden, samen met zijn vrouw, allebei als vrijwilliger. Hij werkt deeltijds met een PWA-statuut: "Zelfs met die aanvulling volstaat de werkloosheidsuitkering nauwelijks om rond te komen op het einde van de maand. Mijn vrouw werkte in een restaurant, maar zij verloor haar job. Voor ons is een voedselpakket zeer belangrijk, het is een echte verademing." Annabelle wacht geduldig haar beurt af: "Ik ben al drie jaar werkloos. Te nipt om maandelijks rond te komen. Daarom kom ik naar hier, het verlicht mijn kosten. En ik profiteer ervan om voedselpakketten mee te brengen voor twee oudere vrouwen. De eerste kan zich niet meer verplaatsen en de tweede wacht op het bezoek van een maatschappelijk assistente om haar rechten op een uitkering terug te krijgen."

Een onvoorwaardelijk engagement

Janick staat paraat, zoals elke dag, vanaf 9 uur. In normale tijden sluit ze 12 uren later de deuren van het verwarmde lokaal. Sinds het opduiken van het coronavirus is dit beetje comfort voor de daklozen opgeschort. Janick is de weduwe van Gerard Jacob, de oprichter van Une Main tendue, die zijn hele leven gevochten heeft voor de allerarmsten. "Toen de winkel van mijn echtgenoot failliet ging, hadden we het niet breed, en moesten we een beroep doen op voedselpakketten om het hoofd boven water te houden. Nadien zijn we vrijwilliger geworden en is hij blijven strijden voor de meest behoeftigen. Ik probeer zijn strijd voort te zetten. Onlangs gaf een vrouw mij een doos pralines om mij te bedanken, als een afscheidscadeau: ‘Nu ga ik proberen om er bovenop te geraken zonder u’."

Jonathan, amper twintig, is nog niet zo ver: "Mijn voogd geeft mij 50 euro per maand. Zonder deze warme maaltijd, waarvoor ik 2,50 euro betaal, zou ik geen eten kunnen kopen. Ik leef op straat en ik heb uitgaven: alles is duur, zelfs het nemen van een douche." Jean-Louis, 63 jaar, is een trouwe klant: "Ik kom hier al een tiental jaar. Ik woon in een appartement met een huurprijs die ik met moeite en dankzij de tussenkomst van het OCMW, kan betalen. Ik leefde twee jaar op straat. Ik werkte in een internationale organisatie en had een genereus inkomen. En toen was er een scheiding en alle financiële problemen die erop volgenden. Dit pakket heb ik echt nodig."

De hele week open

"Sinds de coronacrisis belandden veel mensen in armoede en kwamen ze bij ons aankloppen."
Laurent Fremal
Co-coördinator vzw Une main tendue

Essentiële diensten zoals Une main tendue zijn nu ook open in het weekend, dankzij de steun van 10.000 euro die ze ontvingen van de Koning Boudewijnstichting in het begin van de COVID-19-crisis. Een zegen voor alle begunstigden die, tot dan, de riem wat strakker moesten aanspannen, bij gebrek aan open vestigingen. Een interventie die wordt toegejuicht door Amandine, die kok Elie bij het voorbijgaan doet blozen: "Het is een heerlijke, stevige maaltijd. Er is soep, een hartig gerecht, een drankje en een dessert." En dan met een goed gevulde maag terug naar de straat of het nachtverblijf in Jambes, als er nog plaats is.

Over de noodoproep ‘COVID-19: kwetsbare mensen’

Vanaf het begin van de COVID-19-crisis, spande de Koning Boudewijnstichting zich in om actoren op het terrein te helpen. Als gevolg van een eerste noodoproep, werd meer dan vijf miljoen euro verdeeld onder zo'n 500 organisaties die strijden tegen armoede en dakloosheid, teneinde hen te helpen om te voldoen aan dringende noden. Vzw Une main tendue behoort tot de begunstigde organisaties.

Andere verhalen
Engagement dat inspireert!

Een warme thuis om de winter door te komen

Kansarmoede en uitsluiting

“Er zijn nog grotere organisaties dan de onze, die het wellicht nog meer nodig hebben. Iedereen zit in de problemen, wij willen dat iedereen een deel van de hulp kan krijgen om open te blijven”
Pascale Cockhuyt
coördinator Wieder

In het onthaalhuis Accueil Montfort vinden vrouwen die leven in een situatie van uitsluiting hulp en warmte

Kansarmoede en uitsluiting

"De € 5.000 noodhulp van de KBS zal de klap helpen verzachten en voorkomen dat de bijdrage van de bewoners duurder wordt."
Elisabeth Deladrier
directeur van Accueil Montfort

Snelle en onbureaucratische hulpverlening in tijden van nood

Kansarmoede en uitsluiting

"Wij willen de kinderen en jongeren sterk maken voor een leven in solidariteit en harmonie”
Marie-Claire Hellmann
projectleidster

Andere projectoproepen

DigitalForYouth.be - 2023/A

Voor educatieve projecten die de digitale vaardigheden van kwetsbare jongeren (van 6 tot 25 jaar) ontwikkelen via de levering van computers en financiële steun.

Open

Vrienden van Sint-Vincentius Limburg (Fonds) - 2022 B

Steun aan sociaal innoverende projecten, geleid door Sint-Vincentius conferenties uit Limburg, die zich inzetten voor kwetsbare mensen in de provincie Limburg die in armoede leve…

Loopt binnenkort af!

Projectoproep van het Fonds Celina Ramos

Deze projectoproep richt zich tot kleinschalige armoedebestrijdingsprojecten.

Bekendgemaakt

Andere Fondsen en filantropieformules

L'Essor

Aankopen van bijkomende uitrusting en organiseren van interne, voorbereidende ateliers/modules, om toe te laten de competenties van de stagiairs 'Bouwbedrijf en Groenzones' te va…

Isocèle

Inrichten van kantoren en opleidings- en vergaderlokalen in het 100 jaar oude gebouw van de vzw die werd opgericht om erg laaggeschoolde werkzoekenden op te leiden met het oog op…

Andere persberichten

Praktische gids helpt familiale bewindvoerders op weg

De KBS, in samenwerking met de Federatie van het Notariaat en de FOD Justitie, gaf een update aan haar praktische gids voor mensen die de rol van bewindvoerder op zich nemen.

De Warmste Week vlamt met 5.081.675 euro voor 270 projecten rond kansarmoede

Kansarmoede was het centrale thema van De Warmste Week 2022. Het is duidelijk dat de Vlaming mensen in armoede een warm hart toedraagt.

269.000 euro voor 12 verenigingen die elke vorm van uitsluiting bestrijden

Het Fonds VINCI steunt 12 organisaties die de toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen van mensen in een situatie van sociaal-economische kansarmoede.