Digitale inclusie

Digitale uitsluiting bestrijden en sociale spelers versterken die doelgroepen begeleiden die moeite hebben met digitalisering.

Nog te veel burgers staan aan de verkeerde kant van de digitale kloof, vooral mensen uit zeer kwetsbare milieus. De Stichting beseft dat de digitalisering deze doelgroepen voor serieuze uitdagingen stelt. Zij zet zich in om digitale uitsluiting te bestrijden.

Onze acties

  • financiële steun geven aan sociale spelers die kwetsbare doelgroepen begeleiden die moeite hebben met digitalisering;
  • digitale spelers in een netwerk samenbrengen en instrumenten aanreiken via 123digit.be, een platform waarmee ze doelgroepen die moeite hebben met digitalisering ondersteunen;
  • de aandacht vestigen op de ongelijkheid door de digitale kloof en de evolutie ervan opvolgen via de Barometer van digitale inclusie;
  • overheden en burgers sensibiliseren over de problemen van mensen die digitaal ongeletterd zijn.

Digitale inclusie maakt deel uit van het programma Sociale rechtvaardigheid en Armoede

Projectoproepen

Een hart voor Gentse jongeren

Voor lokale projecten die het welzijn van kansarme groepen bevorderen en het milieu als hefboom gebruiken.

Bekendgemaakt

DigitalForYouth.be - 2022/C

Voor educatieve projecten die de digitale vaardigheden van kwetsbare jongeren (van 6 tot 25 jaar) ontwikkelen via de levering van computers en financiële steun.

Open

DigitalForYouth.be - 2022

Voor educatieve projecten die de digitale vaardigheden van kwetsbare jongeren (van 6 tot 25 jaar) ontwikkelen via de levering van computers en financiële steun.

Bekendgemaakt

Kregen steun

Jongerencentrum Bouckenborgh

GRNDbrekers

Jongeren in een sociale 'makersruimte' motiveren om STEAM-vaardigheden te verkennen/oefenen door zelf iets te creëren met technologie (3D-printers, lasersnijders, soldeerbouten) …

Linc

Digibuddies: van concept naar praktijk @ Leuven

Laptops verwerven om 36 digibuddy's uit kwetsbare groepen vertrouwd te maken met internetconnectie/hardware; én hen 1-op-1-ondersteuning leren geven aan mensen (40 PC).

Agissons ensemble

Click click, j'apprends l'informatique

ICT- en pc-initiatie voor kinderen (10-12j) via speelse, pedagogische workshops, om hen te helpen bij huistaken én als voorbereiding op de transitie naar het secundair onderwijs …

Evenementen

Webinar 'Digitale Inclusie. Wat terreinactoren ons leren.'

28/04/2022 12:00 Tot 28/04/2022 13:30

Naar aanleiding van de studie "Digitale inclusie. Wat terreinactoren ons leren" organiseren wij een webinar om de bevindingen aan u te presenteren.

Webinar 'Digitale Inclusie. Wat terreinactoren ons leren.'

28/04/2022 09:30 Tot 28/04/2022 11:00

Naar aanleiding van de studie "Digitale inclusie. Wat terreinactoren ons leren" organiseren wij een webinar om de bevindingen aan u te presenteren.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Fondsen en filantropieformules

Orange Belgium (Fonds)

Steun aan projecten die de digitale inclusie bevorderen door de toegang tot nieuwe technologieën te vergemakkelijken en van digitaal een factor van gelijke kansen maken.

IPIS (Fonds Vrienden Van)

Filantropen steunen onderzoeksprojecten van vzw IPIS rond thema’s als natuurlijke rijkdommen, wapenhandel, gewapend conflict, maatschappelijk verantwoord ondernemen, mensenrechte…

ING voor een Digitalere Samenleving (Fonds)

Steun aan projecten die de digitale insluiting versterken door mensen te helpen om hun digitale vaardigheden te ontwikkelen en erop toe te zien dat digitale producten en diensten…

Press Releases

Digitale inclusie: 30 laureaten van de projectoproep Digital Brussels

Een nieuwe stap richting digitale inclusie van alle Brusselaars: 30 Brusselse projecten krijgen samen 390.000 euro steun in het kader van de projectoproep Digital Brussels.

390.000 euro om digitale vaardigheden van Brusselaars te verbeteren

Om de digitale vaardigheden van de Brusselaars te verbeteren, lanceert de Brusselse minister van Digitalisering, in samenwerking met het CIBG en de Stichting, een projectoproep.

Op weg naar de digitale Justitie van morgen: transparant, intuïtief en inclusief!

Onderzoek door het College van de hoven en rechtbanken, in samenwerking met de Stichting, naar de digitale verwachtingen van burgers en professionals in burgerlijke procedures.

Verhalen

Een digitale boost in eigen wijk

Digitale inclusie

"Mensen schamen zich omdat ze geen computer kunnen gebruiken. Dan helpt het dat ze geholpen worden door mensen die ze vertrouwen."
Karen Vos, Projectleider Digitaal.Talent@Gent

Stapje voor stapje leren betalen met de smartphone

Digitale inclusie

“De stappenplannen en de oefeningen op 123digit.be zijn zeer bruikbaar voor onze lessen, maar ik moet wel alles voorlezen.”
Robin De Meyere
Lesgever LIGO

Digitale hulp aan huis voor vluchtelingen

Digitale inclusie

“We werken graag met ervaringsdeskundigen, ex-vluchtelingen. Zij spreken de taal, kennen de cultuur en dat maakt dat er sneller een vertrouwensband ontstaat.”
Lieve Misotten
Limburgs Platform voor Mensen op de Vlucht