Digitale inclusie

Digitale uitsluiting bestrijden en sociale spelers versterken die doelgroepen begeleiden die moeite hebben met digitalisering.

Nog te veel burgers staan aan de verkeerde kant van de digitale kloof, vooral mensen uit zeer kwetsbare milieus. De Stichting beseft dat de digitalisering deze doelgroepen voor serieuze uitdagingen stelt. Zij zet zich in om digitale uitsluiting te bestrijden.

Onze acties

  • financiële steun geven aan sociale spelers die kwetsbare doelgroepen begeleiden die moeite hebben met digitalisering;
  • digitale spelers in een netwerk samenbrengen en instrumenten aanreiken via 123digit.be, een platform waarmee ze doelgroepen die moeite hebben met digitalisering ondersteunen;
  • de aandacht vestigen op de ongelijkheid door de digitale kloof en de evolutie ervan opvolgen via de Barometer van digitale inclusie;
  • overheden en burgers sensibiliseren over de problemen van mensen die digitaal ongeletterd zijn.

Digitale inclusie maakt deel uit van het programma Sociale rechtvaardigheid en Armoede

Projectoproepen

Een hart voor Gentse jongeren

Voor lokale projecten die het welzijn van kansarme groepen bevorderen en het milieu als hefboom gebruiken.

Open

Digi-parent

Ondersteunen en versterken van de digitale vaardigheden van ouders in een socio-economisch kwetsbare positie

Bekendgemaakt

Een hart voor Gentse jongeren

Voor lokale projecten die het welzijn van kansarme groepen bevorderen en het milieu als hefboom gebruiken.

Bekendgemaakt

Kregen steun

Lionshulp

Waar ga ik heen? Visuele rondleiding in voorziening, voor en door jongeren

Voorzien in mediacoachvorming voor leefgroepbegeleidster, om jongeren in de voorziening te helpen een digitale presentatieclip te creëren, voor toekomstige jongeren. (12 PC's)

Déclic !

Digital@Déclic! Digitaal potentieel van jongeren omzetten in vaardigheden

Workshops rond topics aanbieden (kantoorautomatisering, codering, robotica, multimedia), om de digitale vaardigheden van jongeren te versterken en de digitale kloof te bestrijden…

CIDJ Rochefort

Media-Permanenties: ICT-toegang en creatieve/sensibiliseringsactiviteiten

Jongeren gratis toegang geven tot werkstations, multimedia-animators (hulp bij cv, training, procedures) en workshops rond creatieve mogelijkheden en mediawijsheid. (6 PC's)

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Fondsen en filantropieformules

BeCode (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten van vzw BeCode die de kloof dicht tussen digitale beroepen onder druk op de arbeidsmarkt en de uitsluiting van kwetsbare personen.

Orange Belgium (Fonds)

Steun aan projecten die de digitale inclusie bevorderen door de toegang tot nieuwe technologieën te vergemakkelijken en van digitaal een factor van gelijke kansen maken.

IPIS (Fonds Vrienden Van)

Filantropen steunen onderzoeksprojecten van vzw IPIS rond thema’s als natuurlijke rijkdommen, wapenhandel, gewapend conflict, maatschappelijk verantwoord ondernemen, mensenrechte…

Press Releases

Ondanks de stijgende digitalisering, is bijna één Belg op twee digitaal kwetsbaar

Uit de Barometer Digitale Inclusie blijkt dat de toegenomen digitalisering binnen onze samenleving de digitale kloof onder de bevolking niet heeft weggewerkt.

Digitale inclusie: 30 laureaten van de projectoproep Digital Brussels

Een nieuwe stap richting digitale inclusie van alle Brusselaars: 30 Brusselse projecten krijgen samen 390.000 euro steun in het kader van de projectoproep Digital Brussels.

390.000 euro om digitale vaardigheden van Brusselaars te verbeteren

Om de digitale vaardigheden van de Brusselaars te verbeteren, lanceert de Brusselse minister van Digitalisering, in samenwerking met het CIBG en de Stichting, een projectoproep.

Verhalen

“Voor wie digitaal niet mee is, kan de wereld erg klein worden”

Digitale inclusie

“In eerste instantie gaat het digitaal op weg helpen over luisteren en inleven in hun leefwereld. Van daaruit proberen we mensen sterker te maken.”
Mirjam Bonner
medewerker bij Welzijnsschakels

Een digitale boost in eigen wijk

Digitale inclusie

"Mensen schamen zich omdat ze geen computer kunnen gebruiken. Dan helpt het dat ze geholpen worden door mensen die ze vertrouwen."
Karen Vos, Projectleider Digitaal.Talent@Gent

Stapje voor stapje leren betalen met de smartphone

Digitale inclusie

“De stappenplannen en de oefeningen op 123digit.be zijn zeer bruikbaar voor onze lessen, maar ik moet wel alles voorlezen.”
Robin De Meyere
Lesgever LIGO