Digitale inclusie

Digitale uitsluiting bestrijden en sociale spelers versterken die doelgroepen begeleiden die moeite hebben met digitalisering.

Nog te veel burgers staan aan de verkeerde kant van de digitale kloof, vooral mensen uit zeer kwetsbare milieus. De Stichting beseft dat de digitalisering deze doelgroepen voor serieuze uitdagingen stelt. Zij zet zich in om digitale uitsluiting te bestrijden.

Onze acties

  • financiële steun geven aan sociale spelers die kwetsbare doelgroepen begeleiden die moeite hebben met digitalisering;
  • digitale spelers in een netwerk samenbrengen en instrumenten aanreiken via 123digit.be, een platform waarmee ze doelgroepen die moeite hebben met digitalisering ondersteunen;
  • de aandacht vestigen op de ongelijkheid door de digitale kloof en de evolutie ervan opvolgen via de Barometer van digitale inclusie;
  • overheden en burgers sensibiliseren over de problemen van mensen die digitaal ongeletterd zijn.

Digitale inclusie maakt deel uit van het programma Sociale rechtvaardigheid en Armoede

Projectoproepen

ING Fonds voor een digitaal inclusievere samenleving 2023

Het uit werken van vormingen en begeleidingen rond digitale inclusie voor organisaties die in direct contact staan met personen in een maatschappelijk kwetsbare positie.

Bekendgemaakt

DigitalForYouth.be - 2024/A

Voor educatieve projecten die de digitale vaardigheden van kwetsbare jongeren (van 6 tot 25 jaar) ontwikkelen via de levering van computers en financiële steun.

Loopt binnenkort af!

DigitalForYouth.be - 2023/C

Voor educatieve projecten die de digitale vaardigheden van kwetsbare jongeren (van 6 tot 25 jaar) ontwikkelen via de levering van computers en financiële steun.

Bekendgemaakt

Kregen steun

CIDJ Rochefort

Media-Permanenties: ICT-toegang en creatieve/sensibiliseringsactiviteiten

Jongeren gratis toegang geven tot werkstations, multimedia-animators (hulp bij cv, training, procedures) en workshops rond creatieve mogelijkheden en mediawijsheid. (6 PC's)

Mondiale Werken Regio Lier

Projectuitbreiding 'Jonge vluchtelingen leren digitaal leren'

Voorzien in extra laptops voor nieuwe vluchtelingen (Oekraïne, noodopvangcentrum) en in hun vorming (diverse apps), ondersteuning en coaching. (40 PC's)

Steunpunt Tewerkstelling voor Maatschappelijk Achtergestelde Jongeren

Het Digitale Spoor: laptops/vorming voor werkzoekende/kwetsbare jongeren, Kiel/Antwerpen

Werkzoekenden via het Steunpunt Tewerkstelling (STW) laptops, ondersteuning en digitale begeleiding bezorgen, om bij te dragen tot hun e-inclusie. (50 PC's)

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Fondsen en filantropieformules

Digitale Wolven (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten dat digitale vaardigheden bijbrengt aan kinderen, jongeren en (jong)volwassenen in Vlaanderen en Brussel (Nederlandstalig).

Samenhuizen

Bouwen van een nieuwe, informatieve website rond 'gemeenschappelijk wonen', met een uitgebreide startgids, beleidsinfo, kalender; evenals met een databank van projecten, woongroe…

Circular.brussels (Projectrekening)

Klaarmaken van minstens 1000 opgeschoonde laptops/computers mét internetverbinding om ze als pakket tegen zeer lage tarieven te verhuren aan scholen/filantropische vzw's in het B…

Press Releases

350.000 euro steun aan acht projecten die een boost geven aan de ondersteuning van digitale vaardigheden

350.000 euro steun aan acht projecten om een krachtige impuls te geven aan digitale helpers in België.

Ondanks de stijgende digitalisering, is bijna één Belg op twee digitaal kwetsbaar

Uit de Barometer Digitale Inclusie blijkt dat de toegenomen digitalisering binnen onze samenleving de digitale kloof onder de bevolking niet heeft weggewerkt.

Digitale inclusie: 30 laureaten van de projectoproep Digital Brussels

Een nieuwe stap richting digitale inclusie van alle Brusselaars: 30 Brusselse projecten krijgen samen 390.000 euro steun in het kader van de projectoproep Digital Brussels.

Verhalen

Vrouwelijke reparateurs van smartphones opleiden

Digitale inclusie

"Door al deze telefoons onder handen te nemen, word je je bewust van onze impact op het milieu."
Kawtar Bouzid
deelnemer aan de opleiding Digital School for Women

“Voor wie digitaal niet mee is, kan de wereld erg klein worden”

Digitale inclusie

“In eerste instantie gaat het digitaal op weg helpen over luisteren en inleven in hun leefwereld. Van daaruit proberen we mensen sterker te maken.”
Mirjam Bonner
medewerker bij Welzijnsschakels

Een digitale boost in eigen wijk

Digitale inclusie

"Mensen schamen zich omdat ze geen computer kunnen gebruiken. Dan helpt het dat ze geholpen worden door mensen die ze vertrouwen."
Karen Vos, Projectleider Digitaal.Talent@Gent