Cultuursites

Het behoud van landschappen en cultuursites bevorderen.

Landschappen en hun ecologische integriteit beschermen: dit is een opdracht voor de Koning Boudewijnstichting, in samenwerking met de experten en de spelers op het terrein. Wij komen in actie op vraag van de eigenaars die ons hun domein toevertrouwen zodat het behouden blijft.

Onze acties

  • projecten ontwikkelen voor de bescherming van landschappelijke sites met een culturele waarde die beschouwd worden als ‘natuurmonumenten’;
  • de filantropie van mecenassen bevorderen.

Cultuursites maakt deel uit van het programma Erfgoed en cultuur

Meer informatie op erfgoed-kbs.be

Fondsen en filantropieformules

Het Goudblommeke in Papier - La Fleur en Papier Doré S.C.

Aanpassen van de vrij krappe ruimtes en de inrichting van de lokalen in het oude beschermde estaminet 'Het Goudblommeke in Papier', om te voldoen aan de hygiënische voorwaarden i…

Église protestante d’expression allemande en Belgique – Emmausgemeinde,

Een lift installeren/renoveren van het Duitstalige gemeenschapscentrum, met bibliotheek, Emmaus, met het oog op toegang voor iedereen en het organiseren van diverse activiteiten.

Brussel - Musée René Magritte Museum

Opening van een museum in het gebouw naast het huis van Magritte in de Esseghemstraat 137 om de rijke verzameling abstracte werken van Magritte te presenteren.

Press Releases

Verfraaiing van de openbare ruimte in Brussel: 10 jaar Fonds Matelart

26 08 2021

Sinds 10 jaar ondersteunt het Fonds Suzanne en Louise Matelart projecten voor het verfraaien en herinrichten van kleine openbare ruimtes, om ze gezelliger of mooier te maken.

Huis Delsart wordt dé plek voor vrouwelijk meesterschap in Leuven

24 06 2021

Het Huis Delsart in Leuven, nagelaten aan de Stichting, wordt een huis waar excellente maaksters een plaats krijgen, met een eigen werkplek, atelier en/of verkoopplaats.

Het domein van Freÿr: een voorbeeldige restauratie van het erfgoed en zijn omgeving

Het Domein van Freÿr onderging een unieke restauratie, waarin architecturaal erfgoed, ecologie en lokale economie met elkaar samengaan, met steun van het Fonds Laubespin Lagarde.

Verhalen

Moeras in Groothertogdom Luxemburg beschermd dankzij het Fonds Amélie

Cultuursites

“Het moerasgebied Corneysmillen is een van de meest bedreigde biotopen. Het is belangrijk om het te beschermen.”
Kevin Jans
Natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur