Circulaire economie

Betrouwbare gegevens, een gedeelde visie, samenwerking en innovatie bevorderen opdat grondstoffen en producten zoveel mogelijk hergebruikt worden.

Grondstoffen efficiënter gebruiken, afval vermijden en hergebruik en recycling stimuleren: dat zijn de uitgangspunten van de circulaire economie. De Koning Boudewijnstichting engageert zich in de transitie naar een circulaire economie door een gedeelde visie uit te werken, innovatie en coalities van spelers te ondersteunen en relevante gegevens ter beschikking te stellen.

Onze acties

  • de bestaande en potentiële tewerkstelling in de circulaire economie (barometer, indicatoren, studies…) analyseren;
  • vernieuwende projecten steunen die banen, beroepen en competenties versterken in arbeidsintensieve sectoren (bouw, upcycling, repair…);
  • de transitie naar circulaire wijken, plattelandsgebieden en steden ondersteunen;
  • het begrip van de uitgangspunten en de succesfactoren van innovatie bij het benutten van afval uit de voedselverwerkende industrie bevorderen.

Circulaire economie maakt deel uit van het programma Klimaat, leefmilieu en biodiversiteit

Projectoproepen

Oproep Fonds Harzé voor projecten in het onderwijs rond innovatieve recyclagetechnieken

Oproep Fonds Harzé voor projecten in het onderwijs rond innovatieve recyclagetechnieken

Open

Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer: oproep projecten met regionale focus voor meer circulariteit voor textiel, voedsel of renovatie/wijkrenovatie - 2023

Ondersteuning van regionale projecten over textiel, voedsel of (wijk)renovatie, die bijdragen tot de transitie naar een duurzame en circulaire samenleving.

Open

ING Fonds voor Duurzame Gebouwen

Vergroening van de gevels van openbare gebouwen om bij te dragen aan de duurzame transitie van steden, het welzijn van de bewoners en de biodiversiteit in de stedelijke ruimte

Bekendgemaakt

Kregen steun

Huis van het Kind Leuven

Babytheek Leuven

Duurzame babyspullen via een uitleendienst toegankelijk maken voor alle gezinnen in Leuven, waar 1 op 5 kinderen opgroeit in armoede, om jonge ouders te helpen kosten te besparen…

ABLLO

Groene stapstenen voor huismussen Passer domesticus

Creëren van groene stapstenen (bestaande uit klimplanten, dichte struiken, haagplanten en zaadrijke 'borders') om huismuskoppels aan te trekken in verstedelijkte gemeenten (Sint-…

Zero Waste Belgium

Belgische jeugdbewegingen op weg helpen naar 'Zero Afval'-kampen

Bij de begeleiding focussen op bewustmaking, opleiding, kampbezoek en debriefing, en naast jeugdleiders, ook mikken op (meer) permanente actoren (van eenheden, federaties).

Evenementen

Webinar - Werken in een meer circulaire economie: debat op 29/9 met Fons Leroy en Erik Paredis

29/09/2022 16:30 Tot 29/09/2022 17:30

Zijn we klaar om te werken in en voor een meer circulaire economie? Volg het debat tijdens het webinar met Fons Leroy en Erik Paredis op 29 september om 16u30.

Webinar - Werken in een meer circulaire economie: debat op 16/9 met Célia Sapart en Emmanuel Mossay

16/09/2022 12:30 Tot 16/09/2022 13:30

Zijn we klaar om te werken in en voor een meer circulaire economie? Volg het debat tijdens de webinar met Célia Sapart en Emmanuel Mossay op 16 september.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Werken in een meer circulaire economie - Horizon 2035

Volgens de methodiek van ‘toekomstscenario’s’ ontwikkelt een ‘Creative group’ van professionals met diverse expertises scenario’s voor een circulaire arbeidsmarkt

Fondsen en filantropieformules

Ixelles - R-Use Fabrik asbl (Projectrekening)

De R-Use Shop zal de winkel voor gebruikte kleding en het reparatieatelier huisvesten, naast de R-Use Fabrik, met als doel het bewustmaken inzake terugwinning,

Green.er (Fonds)

Steunt initiatieven met veelbelovende, innovatieve sociale, wetenschappelijke of culturele effecten, die mikken op het hergebruik van versleten rubberen luchtbanden in België.

Press Releases

Zes projecten ontvangen in totaal 250.000 euro steun om een meer circulaire economie te bekomen

Het ING Fonds voor een meer Circulaire Economie steunt zes opleidings- en werkgelegenheidsprojecten in beroepen die bijdragen tot het behoud van natuurlijke hulpbronnen.

Naar beter grondstoffengebruik in circulaire systemen: steun voor vier innovatieve projecten

Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer ondersteunt dit jaar 4 projecten rond ‘Meer circulariteit voor textiel, voedsel en (wijk)renovatie’.

Beroepen in de circulaire economie versterken

Het ING-Fonds voor een meer Circulaire Economie ondersteunt 11 vernieuwende projecten die zo efficiënt mogelijk omspringen met grondstoffen én banen creëren, voor een totaal van …

Verhalen

Een tweede leven voor uw afgeknipte lokken

Circulaire economie

"Hair Recycle herwaardeert afval en sluit zo naadloos aan bij de waarden van de circulaire economie.”
Patrick Janssen
verantwoordelijke van de vzw Dung Dung

Jongeren nemen een sprong in het diepe

Circulaire economie

“Dit project leerde jongeren hoe de circulaire economie helpt te besparen op kostbare hulpbronnen zoals water en hoe je op een vernieuwende manier kan bouwen.”
Philippe Van Ginderdeuren
Coördinator van CDR Construction

Repareren kan je leren

Circulaire economie

“Ik ben al een paar maanden thuis van mijn werk en voel dat ik nood heb om bij te leren en terug iets te doen, liefst met mijn handen.”
Michiel
Cursist bij MAAKbar