Circulaire economie

Betrouwbare gegevens, een gedeelde visie, samenwerking en innovatie bevorderen opdat grondstoffen en producten zoveel mogelijk hergebruikt worden.

Grondstoffen efficiënter gebruiken, afval vermijden en hergebruik en recycling stimuleren: dat zijn de uitgangspunten van de circulaire economie. De Koning Boudewijnstichting engageert zich in de transitie naar een circulaire economie door een gedeelde visie uit te werken, innovatie en coalities van spelers te ondersteunen en relevante gegevens ter beschikking te stellen.

Onze acties

  • de bestaande en potentiële tewerkstelling in de circulaire economie (barometer, indicatoren, studies…) analyseren;
  • vernieuwende projecten steunen die banen, beroepen en competenties versterken in arbeidsintensieve sectoren (bouw, upcycling, repair…);
  • de transitie naar circulaire wijken, plattelandsgebieden en steden ondersteunen;
  • het begrip van de uitgangspunten en de succesfactoren van innovatie bij het benutten van afval uit de voedselverwerkende industrie bevorderen.

Circulaire economie maakt deel uit van het programma Klimaat, leefmilieu en biodiversiteit

Projectoproepen

Fonds Ernest Solvay new

2023 Fonds Ernest Solvay - Herfstselectie

Wetenschappelijke en duurzame ontwikkeling ondersteunen, zowel in België als in het buitenland.

Open

2022 Fonds Ernest Solvay - Lenteselectie

Wetenschappelijke en duurzame ontwikkeling ondersteunen, zowel in België als in het buitenland.

Bekendgemaakt

Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer: oproep projecten met regionale focus voor meer circulariteit voor textiel, voedsel of renovatie/wijkrenovatie - 2022

Ondersteuning van regionale projecten over textiel, voedsel of (wijk)renovatie, die bijdragen tot de transitie naar een duurzame en circulaire samenleving.

Bekendgemaakt

Kregen steun

Marijke Jans

'Kaffa'-project: Composteerbare interieurelementen gemaakt van organische reststromen

Inzetten op biobased en biodegradeerbare interieurelementen die achteraf bruikbaar zijn als grondstof, voor een minimale impact op milieu, afvalberg en de toekomst.

Leerlingenraad van Don Bosco

Nudging/marketingcampagne op school om afval correct te sorteren/nieuw leven te geven

Met leerlingen (STEM O&O) een schoolbrede sensibiliseringscampagne uitwerken rond het wegen van afval/klas en workshops rond hergebruik, voor blijvende gedragsverandering.

Evenementen

Webinar - Werken in een meer circulaire economie: debat op 29/9 met Fons Leroy en Erik Paredis

29/09/2022 16:30 Tot 29/09/2022 17:30

Zijn we klaar om te werken in en voor een meer circulaire economie? Volg het debat tijdens het webinar met Fons Leroy en Erik Paredis op 29 september om 16u30.

Webinar - Werken in een meer circulaire economie: debat op 16/9 met Célia Sapart en Emmanuel Mossay

16/09/2022 12:30 Tot 16/09/2022 13:30

Zijn we klaar om te werken in en voor een meer circulaire economie? Volg het debat tijdens de webinar met Célia Sapart en Emmanuel Mossay op 16 september.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

360°-studie circulaire bouwwerf

Impactstudie van een circulaire pilootbouwwerf in zijn economische, ecologische, sociale en organisatorische componenten (360°-studie)

LoopS

LoopS, een ondersteunend traject voor Sociale Economiebedrijven met circulaire activiteiten. We willen SE-actoren ondersteunen en versterken in de ontwikkeling van CE in Wallonië…

Werken in een meer circulaire economie - Horizon 2035

Volgens de methodiek van ‘toekomstscenario’s’ ontwikkelt een ‘Creative group’ van professionals met diverse expertises scenario’s voor een circulaire arbeidsmarkt.

Fondsen en filantropieformules

Duurzaam Materialen- en Energiebeheer (Fonds)

Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer steunt projecten in Vlaanderen die voor een meer circulaire, duurzame omgang met materialen en energie zorgen.

Press Releases

Zes projecten ontvangen in totaal 250.000 euro steun om een meer circulaire economie te bekomen

Het ING Fonds voor een meer Circulaire Economie steunt zes opleidings- en werkgelegenheidsprojecten in beroepen die bijdragen tot het behoud van natuurlijke hulpbronnen.

Naar beter grondstoffengebruik in circulaire systemen: steun voor vier innovatieve projecten

Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer ondersteunt dit jaar 4 projecten rond ‘Meer circulariteit voor textiel, voedsel en (wijk)renovatie’.

Beroepen in de circulaire economie versterken

Het ING-Fonds voor een meer Circulaire Economie ondersteunt 11 vernieuwende projecten die zo efficiënt mogelijk omspringen met grondstoffen én banen creëren, voor een totaal van …

Verhalen

Met de zalmkroket van maatwerkbedrijf naar reguliere markt

Circulaire economie

"Voedselresten verwerken, meer jobkansen in ons maatwerkbedrijf, intense samenwerking met het visverwerkende bedrijf en misschien ook jobs daar, dat zijn de resultaten van onze samenwerking rond de zalmkroket."
David Rotsaert
directeur

Een tweede leven voor uw afgeknipte lokken

Circulaire economie

"Hair Recycle herwaardeert afval en sluit zo naadloos aan bij de waarden van de circulaire economie.”
Patrick Janssen
verantwoordelijke van de vzw Dung Dung

Jongeren nemen een sprong in het diepe

Circulaire economie

“Dit project leerde jongeren hoe de circulaire economie helpt te besparen op kostbare hulpbronnen zoals water en hoe je op een vernieuwende manier kan bouwen.”
Philippe Van Ginderdeuren
Coördinator van CDR Construction